Academic Search Ultimate

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=asn

Dünyanın en kapsamlı çok disiplinli tam metin dergi koleksiyonunu sunan Academic Search Ultimate, Akademik ve popüler dergiler, süreli yayınlar, raporlar, kitaplar, videolar ve daha birçok farklı formattaki kaynak için tek noktadan erişim sunan veri tabanı, astronomi, antropoloji, biyomedikal, mühendislik, sağlık, hukuk, edebiyat, matematik, eczacılık bilimi, kadın çalışmaları, zooloji ve tüm diğer akademik disiplinlerdeki en değerli içerikleri araştırmacılara sunan otorite bir kaynaktır.

 

 

American Chemical Society Publications (ACS)

http://pubs.acs.org/

 

 

Kimya alanında ve ilgili disiplinlerde ACS (Amerikan Kimya Derneği) tarafından yayınlanan dergilere tam metin elektronik erişim sağlanmaktadır. En eskisi 1879 yılı olmak üzere dergilerin arşiv erişimleri mevcuttur.

 

 

BMJ Dergi Koleksiyonu

https://journals.bmj.com/

 

 

BMJ Journals, 70'den fazla tıp ve ilgili bilim başlığından oluşan tam metin bir koleksiyondur. Küresel sağlık hizmetleri bilgi sağlayıcısı ve açık erişimin geliştirilmesinde öncü olan BMJ tarafından yayınlanmaktadır. BMJ Journals 2007-2009 yılları arasına EKUAL kapsamında erişim sağlanabilmektedir.

 

 

Business Source Ultimate

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bsu

 

 

İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri için derlenen Business Source Ultimate, alanında dünyanın en kapsamlı tam metin dergi içeriğinin yanı sıra sunduğu birçok farklı doküman türü ile komple bir araştırma aracıdır. Business Source veri tabanları; Harvard, Standford, Wharton, MIT, Oxford, Cambridge, London School of Economics gibi dünyanın en önemli üniversitelerinin birincil danışma kaynakları arasındadır. Bankacılık, çalışma ekonomisi, ekonometri, ekonomi, finans, iktisadi gelişme, iktisat, iktisat politikası, iktisat teorisi, iş ve işletme yönetimi, mali iktisat, maliye teorisi, muhasebe, pazarlama, uluslararası iktisat, üretim yönetimi, yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon, vb. konuları kapsar. 

 

 

Central & Eastern European Academic Source

 http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e5h

 

 

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yayınlanan akademik dergilerin tam metinlerini içeren bu veri tabanı, hem çok disiplinlidir hem de birçok farklı dilde yayını kapsar. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 30’un üzerinde ülkeden 660’a yakın tam metin dergiden oluşan bir koleksiyon sunar. Edebiyat, fen bilimleri, hukuk, iş ve ekonomi, kütüphane ve bilgi bilimleri, mühendislik, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, tıp ve sağlık bilimleri, v.s. konuları kapsar.

 

 

Clinicalkey 

http://www.clinicalkey.com/

 

 

ClinicalKey, Elsevier’in medikal portföyüne, son çıkan kitaplara, dergilere, multimedya içeriklere ve 35’den fazla tıbbi ve cerrahi uzmanlık alanına erişmenizi sağlar. Doktorların sorularına  hızlı yanıt veren ve akıllı bir arama seçeneği sunan kapsamlı bir veritabanıdır.

 

 

Dynamed

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=dynamed

 

 

Hekimler tarafından hekimler için hazırlanan DynaMed ile hasta başında ortaya çıkan klinik sorulara hızlı, kanıta dayalı ve uygulanabilir cevaplar verilir. En önemli 500 tıp ve sağlık bilimleri dergisi editörler tarafından her gün incelenir, en güncel kanıta dayalı bilgi ile hastalıklara ve ilaçlara dair özetler hazırlanır, hazır ve güvenilir bilgi olarak sunulur. Değerlendirme ve Tavsiyeler, Teşhis, Tedavi ve daha birçok kategori içeren özetlerde randomize kontrollü çalışma (RKÇ) bilgileri, kanıt derecesine bağlı olarak GRADE’e göre hazırlanmış güçlü ve zayıf tavsiyeler, hastalara sunalabilecek alternatif ilaçlar ve referans alınan rehberler yer almaktadır.

 

 

Emerald Premier Journal

https://www.emerald.com/insight/

 

 

Eğitim, mühendislik, sağlık ve sosyal hizmetler, kütüphanecilik, muhasebe, finans ve ekonomi İşletme, yönetim ve strateji İnsan kaynakları, öğrenme ve organizasyon çalışmaları Bilgi yönetimi,pazarlama, operasyonlar, lojistik ve kalite Emlak yönetimi ve insan ürünü çevre Kamu politikası ve çevre yönetimi, Turizm ve otelcilik yönetimi alanlarında 310 dergi ve 250.000 makaleden oluşan tam metin bir veritabanıdır.

 

KLAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

 

ERIC

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eric

 

 

ERIC (the Education Resource Information Center), eğitim bilimleri literatürü için temel veri tabanıdır ve ilk danışma kaynağıdır. Bu veri tabanı, Current Index of Journals in Education ve Resources in Education Index içerisinde yer alan dergilere erişim sağlar.1966’dan günümüze kadar 1.6 milyondan fazla kayıt içeren ERIC 631,000’den fazla tam metin dokümana bağlantı verir.

 

 

IEEE

http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/DynWel.jsp

 

 

Elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar bilimleri, havacılık ve uzay, antenler, biyomedikal mühendisliği, biyometri, devreler, iletişim, enerji, endüstri mühendisliği, bilgi teknolojisi, nanoteknoloji, nükleer bilim, optik, radyoloji, uzaktan algılama, güvenlik, yazılım, taşıma, kablosuz ağ ile ilgili 528 dergi, 28332 konferans bildirisi, 4184 standart içeren tam metin veritabanıdır.

 

KLAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

 

İdeal Online Süreli Yayınlar

http://www.idealonline.com.tr/IdealOnline/

 

 

İdeal Online Süreli Yayın Veritabanı sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarında oldukça geniş ve zengin bir koleksiyona sahiptir. Veritabanı; tarih, dil ve edebiyat, sosyoloji, siyasal bilimler, eğitim, kültür & sanat, müzik, ekonomi & finans, sağlık bilimleri, mühendislik, psikoloji, hukuk gibi alanlarda akademik ve popüler dergilere elektronik ortamda erişim imkanı sağlar.           

 

 

İktisat İşletme ve Finans Dergisi (İİF)

http://www.iif.com.tr/index.php/iif/issue/archive#2010

 

 

İktisat, İşletme ve Finans Dergisi’nin 1987'den itibaren yayımlanış olan tüm arşivi ile güncel sayılarını içeren bir veri tabanıdır.

 

 

İSAM - Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veritabanı

http://ktp.isam.org.tr/?url=makalesbv/findrecords.php

 

 

Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı başta akademik dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî yayımlarda yer alan makaleler ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır. Veri tabanında hâlihazırda 103.600 bibliyografik künye yer almakta olup dijital izni alınan 78.000 makalenin tam metin PDF’leri yer almaktadır.

 

 

İSAM – Risaleler Veritabanı

http://ktp.isam.org.tr/?url=risaleosm

 

 

Bu veri tabanı, tarih, edebiyat ve İslâmî ilimlerle ilgili risâlelerden oluşmaktadır. Şimdilik 3.961 civarında risâlenin tam metinlerine (PDF olarak) ulaşabileceğiniz veri tabanı devamlı geliştirilerek yeni risaleler eklenmeye çalışılacaktır.

 

 

İSAM – Dokümantasyon Veritabanı

http://ktp.isam.org.tr/?url=dokuman/findrecords.php

 

 

Bu veri tabanı TDV İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan maddelerin yazımında başvurulan doküman dosyalarını araştırmacılarla paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

 

İSAM – Osmanlıca Makaleler Veritabanı

http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleosm/findrecords.php

 

 

Bu veri tabanı, Osmanlıca dergilerde yer alan tarih, edebiyat ve İslâm ilimlerine dâir makalelerden oluşmaktadır. Şimdilik 36.300’dan fazla makalenin künyesi ile tam metinlerinin (PDF olarak) yer aldığı veri tabanı devamlı geliştirilerek yeni makaleler eklenecektir.

 

 

İSAM – Osmanlı Salnameleri Veritabanı

http://isamveri.org/?url=salname

 

 

Bu veri tabanı Osmanlı devlet ve vilayet salnameleri ile Nevsal’leri kapsamaktadır. Veritabanında şu an itibariyle 670 adet eserin tam metin PDF’leri verilmiştir.

 

 

İSAM - İlahiyat Makaleler Veri Tabanı

http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleilh/findrecords.php

 

 

Bu veri tabanı başta İlâhiyat fakültelerinin yayımlamakta olduğu dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî süreli yayınlarda yer alan İlâhiyat alanındaki makaleler ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır. Veritabanında bibliyografik künyelerin (şu an itibariyle 74.225 adet) yanı sıra izni alınabilen makalelerin tam metinleri PDF olarak (şu an itibariyle 68.774 PDF) verilmiştir.

 

 

Jstor Archıve Journal Content

http://www.jstor.org/

 

JSTOR, akademik dergiler, kitaplar ve birincil kaynaklardan oluşan akademik bir kütüphanedir. 70’în üzerinde disiplini kapsayan akademik araştırmaları bünyesinde barındıran multidisipliner bir kaynaktır. 3938 adet dergi, 2154 adet rapor içermektedir.

 

KLAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Masterfile Complete

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=f6h

 

 

Dünyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergi kaynağıdır. Referans kitapları ve kapsamlı bir görsel koleksiyonu da sunar. İşletmeden sağlığa, fitness ve spordan dinlenme ve eğlenceye, bilimden kültürel çalışmalara, eğitimden modaya kadar birçok konuyu kapsar. 1922’ye kadar uzanan içeriğinde 2,300’e yakın tam metin dergiye ek olarak, 870’nin üzerinde referans kitabı, 55,100’ü aşkın birincil kaynak dokümanı ve 1,8 milyon civarında görsel (fotoğraf, harita, bayrak) yer almaktadır.

 

 

Mathscinet

http://www.ams.org/mathscinet/

 

 

American Mathematical Society tarafından çıkartılan MathSciNet, 1940 yılından günümüze kadar matematik ve ilgili konularda yapılmış yayınlar hakkında eleştiri, atıf, bibliyografik künye ve özet türünden bilgiler veren bir veritabanıdır. MathSciNet, yaklaşık 1799 adet güncel dergi, konferans tutanakları, araştırma raporları, kitaplar vb. yayınları içermektedir. Bazı makalelere tam metin olarak da erişilebilmektedir.

 

 

Newspaper Source Plus

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=n5h

 

 

Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından günlük bilgileri içerir.

1,200+ tam metin gazete, 130 haber bülteni, 80 milyona yakın tam metin makale içerir.

 

 

Ovid – Total Access Collection

http://ovidsp.ovid.com/autologin.cgi

 

 

Tüm akademik ve hastane kütüphaneleri için vazgeçilmez nitelikte olan ve sadece Ovid kapsamında yer alan LWW Total Access Dergi Koleksiyonu; yüksek kaliteli tam metin tıbbi kaynaklarla dolu, birçok uzmanlık alanı içeren tıbbi bilgilere hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Koleksiyon, her kütüphanede bulunması gereken klinik dergileri içermenin yanı sıra uzmanlık alanlarına özel konu başlıklarıyla daha spesifik dergiler de içermektedir. Dünyanın önde gelen tıp uzmanlarından oluşan editör kurullarının, Ovid LWW içerik kalitesine ve güncelliğine odaklanması, bu koleksiyonun önemini daha da arttırmaktadır.

 

KLAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Philpapers

http://philpapers.org/

 

 

PhilPapers, filozoflar topluluğu tarafından sürdürülen kapsamlı bir felsefe indeksi ve bibliyografyasıdır. Dergiler, kitaplar, açık erişimli arşivler ve akademisyenler tarafından tutulan kişisel sayfalar dahil olmak üzere felsefedeki tüm araştırma içeriği kaynaklarını, ayrıca felsefedeki en büyük açık erişim arşivini sunmaktadır.

 

 

Regional Business News

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bwh

 

Business Source Ultimate için tamamlayıcı olan bu veri tabanı özellikle Birleşik Devletler ve Kanada kaynaklı, 100’den fazla yerel işletme yayınından gelen tam metinleri sunar. 20 yılı aşkın bir kapsam sunan Regional Business News, The Washington Post, PR Newswire US ve diğer önemli kaynakların haberlerini içerir.

 

 

Science Direct Freedom Collection

http://www.sciencedirect.com/                                                                                                         

 

 

Mühendislik, teknoloji, tıp, kimya, bilgisayar bilimleri, beşeri ve sosyal bilimler, ekonomi vb. disiplinler arası konularda, 2293 elektronik dergiye erişim sağlar. 1995 yılı ve sonrasını kapsamaktadır.

 

KLAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Springer Nature Academic Journals

https://www.springernature.com/

 

 

Nature.com'daki Akademik dergiler, bilimsel topluluklar ve yerleşik tıp veya bilim toplulukları için geniş bir uzmanlık yelpazesinde prestijli başlıklardır. Başlıklar, önemli bilimsel topluluklar içinde güçlü ilişkilere sahiptir, uluslararası üne sahiptir, editoryal olarak geliştirilmiştir ve yüksek etkiye sahiptir. 40 Akademik dergi, klinik, yaşam ve fizik bilimlerinde güncel ve en yeni araştırmaları kapsar. "nature.com" üzerinde barındırılan, platformdaki diğer başlıklardan ilgili makalelere çapraz dergi içeriği bağlantıları sunar.

 

Springer Nature – Nature Journals All

https://www.springernature.com/

 

 

Nature Portfolio dergileri, çok disiplinli araştırma ve inceleme dergilerinden oluşan bir koleksiyondur:

Nature - ilk kez 1869'da yayınlanan önde gelen uluslararası haftalık bilim dergisi. Yaşam, fiziksel, klinik ve sosyal bilimler genelinde aylık olarak yayınlanan 32 Nature araştırma dergisi. Bu dergiler yalnızca birincil araştırmaları yayınlamakla kalmaz, aynı zamanda incelemeleri, eleştirel yorumları ve analizleri de yayınlar. Her ay yayınlanan, güvenilir, erişilebilir ve önemli inceleme içeriğini gösteren 20 Nature Review başlığı. Yüksek kaliteli grafikler ve geliştirilmiş içerik, disiplin ne olursa olsun bağlam ve bağlantı sağlar.

 

 

Springer Nature – Springerlink

https://link.springer.com/

 

 

Springer yayınevi tarafından yayınlanan çeşitli konulardaki 1369 adet dergiye tam metin erişim sağlar. Biyotıp, iş ve yönetim, kimya, bilgisayar bilimi, yer bilimleri, ekonomi, eğitim, mühendislik, çevre, coğrafya, tarih, kanun, yaşam bilimleri, edebiyat, malzeme bilimi, matematik, tıp ve halk sağlığı, eczane, felsefe, fizik, siyasi bilimler ve uluslararası ilişkiler, psikoloji, sosyal bilimler, istatistik.

 

KLAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Springer Nature – Adis

https://www.springer.com/gp/adis

 

 

Adis, uyuşturucu odaklı içerik ve çözümlerin önde gelen uluslararası bir yayıncısıdır. Springer Nature'ın bir parçası olarak, ilaç ve biyoteknoloji endüstrisinde çalışan küresel bir kitleyi destekler; tıbbi araştırma, uygulama ve öğretim; ilaç düzenlemesi ve geri ödeme; finans ve danışmanlık gibi konuları kapsar. 

 

Springer Nature – Palgrave Macmillan Journals

https://www.springernature.com/gp/librarians/products/journals/palgrave-journals

 

 

İşletme ve ekonomi, beşeri bilimler ve sosyal bilimler alanlarında güvenilir, düşündürücü akademik içerik sunan bilimsel dergiler. Springer Nature'ın bir parçası olarak Palgrave Macmillan, dinamik bir dergi yayıncısı olarak itibarını ve 170 yılı aşkın akademik yayıncılığın kesintisiz geleneğini korumaya devam ediyor. Portföy, akademisyenler, törenler ve kütüphaneciler için beşeri bilimler, sosyal bilimler ve işletme genelinde ödüllü araştırmalar sağlayan 40'tan fazla dergiyi içerir. Dergiler, uluslararası alanda kendi alanlarında lider olarak tanınmakta ve dernekler ve kurumlarla işbirliği içinde yayınlanmaktadır. 

 

Taylor & Francis

http://www.tandfonline.com/action/showPublications?display=byAlphabet

 

 Sosyal ve beşeri bilimler, teknik ve fen bilimleri, tıp, diş hekimliği. Hemşirelik, gıda bilimi ve teknolojisi, yaşam bilimleri, matematik ve istatistik ve daha birçok konuyu içeren tam metin veri tabanıdır. 1997 yılından günümüze 4.549,000+ makaleye erişilebilmektedir.

 

KLAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

 

The Belt and Road Initiative Reference Source

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=obo

 

 

“Bir Kuşak, Bir Yol” çalışmalarını destekleyen bu eşsiz, tam metin veri tabanı, onlarca ülkede yayınlanmış binlerce akademik dergi içerir. Türkiye, Çin, Romanya, Rusya Federasyonu, Çekya, Pakistan, İran, Litvanya ve İpek Yolu ile bağlantılı tüm ülkelerin dergilerinden derlenen bu kaynağın kapsadığı konulardan bazıları şunlardır; Bilim, coğrafya, çevre, ekonomi ve finans, hukuk, internet ve telekomünikasyon, inşaat mühendisliği, lojistik, mimarlık, siyaset, sürdürülebilir gelişim, tarım, teknoloji, ticaret, yapılar, v.s. “Bir Kuşak, Bir Yol” girişiminde görev alan araştırmacılara yardımcı olan bu kaynak, girişimin başarı ile tamamlanmasına katkı sağlar. 5,000’e yakın tam metin dergi, 50’den fazla gazete ve haber bülteni, 260’ın üzerinde rapor ve konferans bildirisi, 1965’e kadar uzanan arşiv sayılarını içerir.

 

 

TR Dizin

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=uvt

 

 

TR Dizin, araştırmacıların Türkçe bilimsel içeriğe elektronik ortamda erişimlerini etkinleştirmek amacıyla, ULAKBİM tarafından oluşturulmuştur.

TR Dizin’in kapsamını oluşturan ulusal bilimsel dergiler, ULAKBİM TR Dizin uzmanları ile ilgili konu alanlarındaki uzman ve akademisyenlerden oluşan komiteler tarafından Dergi Değerlendirme Kriterlerine bağlı olarak seçilmektedir.

ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan TR Dizin; Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler temel konularında, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Temel Bilimler, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik, Sosyal ve Beşeri Bilimler alt konu alanlarında dergilerden oluşmaktadır.

 

 

Türkiye Atıf Dizini

http://www.atifdizini.com/

 

 

 Türkiye Atıf Dizini’nde 515 dergi, 194.254 makale taranmaktadır.

Türkiye’de Sağlık Bilimleri alanında yayımlanan 515 Türk dergisinin birbirlerine atıf yapmalarını ve ulusal atıf sayımızı yüksek seviyelere taşınmasını sağlayan; tüm makalelere tam metin erişilebilen Tek TIP ULUSAL ATIF TARAMA dizinidir.

Türkiye Klinikleri Dergileri ve Özel sayılarını da içermektedir.

 

Tıp, eczacılık, diş hekimliği, veterinerlik, hemşirelik, fizyoterapi rehabilitasyon, psikoloji, beden eğitimi ve spor bilimleri ve sağlık bilimleri.

 

Üniversite içinden, ilgili fakültelerdeki her kullanıcının bir kereye mahsus ''yeni kullanıcı'' olarak aşağıda bulunan kayıt adresi linkinden kayıt yapması gerekmektedir.

https://turkishclinics.com/Log/yeniKayitOut.faces?d=tr

  

Uptodate Anywhere

http://www.uptodate.com/online

 

 UpToDate veri tabanı, 25 Uzmanlık alanında, 6500’den fazla uzman doktor tarafından hazırlanan 11.800’den fazla konu içeriğine erişim sunmakta olan kanıta dayalı bir klinik karar destek sistemidir. UpToDate; sürekli güncellenen, kanıta dayalı klinik bilgilerle donatılmış ve kullanımı kolay arayüzü ile dünyanın en çok kullanılan klinik bilgi kaynakları arasında yer almaktadır. Doktorlar tarafından hastalık teşhisinde bulunulması, tedavi planı hazırlanması ve klinik bilgilerin hızlı ve etkin şekilde paylaşılmasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır. 

  

 

Wiley Online Library

https://onlinelibrary.wiley.com/

 

 

 Wiley Online Library - Elektronik Dergi Koleksiyonu 1997’den günümüze 55'i açık erişim olmak üzere yaklaşık 1450 dergiye tam metin erişim vermektedir.

 

KLAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

 


Oluşturma: 17 Şubat 2022