Temel Değerlerimiz - İlkemiz:

Çevik Yönetim:Uşak Üniversitesi, değişimlere hızlı ve etkin bir şekilde uyum sağlayan bir yönetim analayışına sahiptir.

Farklılıklara Saygı: Uşak Üniversitesi, paydaşlarının değerlerine ve farklılıklarına saygılıdır.

Mükemmellik: Uşak Üniversitesi, mükemmellik kültürünü benimsemekte ve tüm süreçlerinde uygulamaktadır.

Kurumsal Kültür: Uşak Üniversitesi, çalışanların aidiyet duygusunun gelişmesine ve kurumsal kültürün yerleşmesine önem verir.

Bölgesel Değerler: Uşak Üniversitesi, bulunduğu ilin ve bölgenin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkar.

Çevri Bilinci: Uşak Üniversitesi, çevresel zenginliklerinin farkında olup çevre bilincine sahiptir ve doğaya saygılıdır.

Kalite Politikamız:

1. Uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir hizmet vermek için, kurumumuzdaki tüm süreçlerde etkin kalite yönetim sistemlerini oluşturmak ve yürütmek.

2. Paydaşlarımızın memnuniyetini artırmak amacıyla faydalı hizmetler sunarak mükemmeli hedeflemek, paydaşlardan geri bildirimler alarak bunları etkin bir biçimde yönetmek, artı değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakları etkin kullanmak ve sürekli iyileştirmeye yönelik yenilikçi bir kalite yönetim sistemi oluşturmak.

3. Kurumumuzda katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak amacıyla tüm süreçlerde liderliği ve çalışan katılımını sağlamayı hedeflemek.

4. Üniversite personeli ve öğrencilerinin sürekli gelişimini sağlanması için güncel eğitimlerin, kültürel ve sportif faaliyetlerin nitelik ve niceliğini artırarak sağladığı faydalar konusunda farkındalık oluşturmak.

5. Teknolojik imkanları kullanarak hızlı, etkin ve güvenli bir iletişim ortamıyla verimli bir çalışma sistemi oluşturmak.

6. Kurumsal kültürün oluşumunu ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

7. Üniversitenin kalite hareketini desteklemek amacı ile ISO 9001: 2015 kalite yönetim sistemine, Kal-Der EFQM Mükemmellik Yolculuğuna, YÖK Kalite Kurulunun Kurumsal Değerlendirme Programına uyumlu hareket etmek.


Oluşturma: 18 Haziran 2020