Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı, Yüksek Öğretim amacı doğrultusunda, araştırma, öğretim ve eğitim gereksinmelerini karşılamak üzere; ilgili bilim dallarına ilişkin, her türlü yayın ve bilgi kaynaklarını seçer ve merkezi olarak sağlar. Bu kaynakların belirli bir düzen içerisinde Üniversitemiz öğretim görevlilerinin, öğrencilerinin ve tüm araştırmacıların hizmetine Prof. Dr. Fuat SEZGİN Kütüphanesinde sunulması ve korunması için gerekli çalışmaların yürütülmesini organize eder.

 

Misyon: 
Üniversitemiz eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri kapsamında, akademik, idari personelimiz ile öğrencilerimizin her türlü bilgi gereksinimini karşılamak üzere çağdaş bir bilgi merkezi olarak, ulusal ve uluslararası standartlarda en üst seviyede bilgi ve belge erişim hizmeti sunmaktır.

Vizyon: 
Çağdaş bilgi hizmetlerini ileri düzeyde veren bir bilgi merkezi olarak gelişmiş araştırma olanaklarının sunulduğu ulusal ve uluslararası düzeyde bir üniversite kütüphanesi olmaktır.

 

Temel Değerler: 
Kütüphane kullanıcılarının gereksinimlerine yönelik
• Kaliteli hizmet vermek,
• Kütüphane kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilmelerinin sağlanması.
• Sürekli iyileştirmeyi sağlamak (Basılı ve elektronik kaynaklar, donanım..)
• Kullanıcılarımızın ihtiyaç duydukları bilgileri zamanında sağlamak,
• Halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerine ağırlık vermek,


Oluşturma: 18 Haziran 2020