American Chemical Society (ACS)

ACS (Amerikan Kimya Derneği) tarafından yayınlanmakta olan ACS veritabanından kimya alanında ve ilgili disiplinlerde tam metin 48 dergiye elektronik erişim sağlanmaktadır.En eskisi 1879 yılı olmak üzere dergilerin arşiv erişimleri mevcuttur.

BMJ Online Journals (EKUAL)

BMJ Journals, British Medical Association tarafından yayınlanmakta olan dergileri içermektedir.

• Veri tabanı, sadece BMJ koleksiyonunu değil, sağlık bakım yönetiminden nörolojiye kadar geniş bir yelpazeyi içine alan dergileri de kapsamaktadır ve tam metin erişim vermektedir.

• Gut, Thorax, Archives of Disease in Childhood ve Annals of Rheumatic Diseases gibi, yayınlanan birçok BMJ Dergisi kendi alanlarında dünya lideri konumundadır. Klavuz

CAB Abstract (EKUAL)

Tarım, ekonomi, bitki bilimi, toprak bilimi, ormancılık, zooteknik, su bilimleri, mühendislik ve ekipmanları, doğal kaynaklar, gıda bilimi ve gıda ürünleri, yem ve yem ürünleri, biyoteknoloji, atıklar vs.Kılavuz

 

 

 

 

 

ClinicalKey

Elsevier'in medikal portföyüne, son çıkan kitaplara, dergilere, multimedya içeriklere ve 35'den fazla tıbbi ve cerrahi uzmanlık alanına erişmenizi sağlar. Doktorların sorularına  hızlı yanıt veren ve akıllı bir arama seçeneği sunan kapsamlı bir veritabanıdır. Tablet ve cep telefonları da dahil her türlü cihazdan ulaşılabilen hızlı cevaplar.

EBSCOHOST Academic Search Ultimate - Tüm Disiplinler  (EKUAL)

Dünyanın en kapsamlı çok disiplinli veri tabanı olan Academic Search Ultimate, sosyal ve beşeri bilimlerde olduğu kadar bilim, teknoloji, mühendislik ve daha birçok alanda en değerli hakemli tam metin dergileri içeren lider veri tabanıdır. Klavuz

EBSCOHOST Applied Science & Business Periodicals Retrospective Retro Index (EKUAL)

Yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler. Klavuz

EBSCOHOST Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983 (Uygulamaları Bilimler ve Teknoloji) (EKUAL)

 

Bu arşiv veri tabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan mükemmel bir referans kaynağıdır. 1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makale barındıran Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983, aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) tam dosyalarını da içerir.

EBSCOHOST
Art Index Retrospective - Sanat (EKUAL)

Bu arşiv koleksiyonu, 1929’dan 1984’e kadar geçen süreci kapsayacak şekilde sanat ile ilgili birçok konuyu ele alır. Yarım yüzyıldan fazla bir süre için sanat literatürü sunan bu veri tabanı, 600’den fazla dergiye ek olarak 25,000’in üzerinde kitap incelemesini indeksler. Antikalardan sanat tarihine, moda tasarımından peyzaj mimarlığına, resimden heykele kadar sanat ile ilgili tüm konu başlıklarını kapsar.

EBSCOHOST Business Source Ultimate - İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, Yönetim, Muhasebe, Yönetim Bilgi Sistemleri  (EKUAL)

İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri için derlenen Business Source Ultimate, alanında dünyanın en kapsamlı tam metin dergi içeriğinin yanı sıra sunduğu birçok farklı doküman türü ile komple bir araştırma aracıdır. Kapsadığı konulardan bazıları: Bankacılık, çalışma ekonomisi, ekonometri, ekonomi, finans, iktisadi gelişme, iktisat, iktisat politikası, iktisat teorisi, iş ve işletme yönetimi, mali iktisat, maliye teorisi, muhasebe, pazarlama, uluslararası iktisat, üretim yönetimi, yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon, v.b. Klavuz 

EBSCOHOST DynaMed  (EKUAL)

National Science Foundation - NSF (ABD American Ulusal Bilim Vakfı ) desteği ile hekimler tarafından, hekimler ve diğer sağlık profesyonelleri için hasta başı bakıma yönelik tasarlanmış olan DynaMed dünyanın en kapsamlı ve en güncel kanıta dayalı klinik referans aracıdır. 3,200’den fazla başlık için hazırlanmış özetleri ile, en güncel, geçerli ve pratik içeriği sağlamaktadır. Hergün güncellenen DynaMed 500’den fazla tıp dergisinin içeriğini takip eder. Her bir makale klinik ilgililik ve bilimsel geçerlilik açısından değerlendirildikten sonra yeni kanıt içeriğine entegre edilir ve en iyi kanıtı temsil eden genel sonuçlar uygun şekilde değiştirilir. Bu sistematik literatür takip sürecince, DynaMed’in içeriği en iyi kanıtlar ile belirlenir.

EBSCOHOST Education Index Retrospective  (EKUAL)

Eğitim. Bibliyografik Klavuz

 

EBSCOHOST
ERIC / Eğitim Bilimleri (EKUAL)

ERIC (the Education Resource Information Center), eğitim literatürüne ve kaynakları için temel danışma kaynağıdır. Bu veri tabanı, Current Index of Journals in Education ve Resources in Education Index içerisinde yer alan dergilere erişim sağlar.

1966’dan günümüze kadar 1.6 milyondan fazla kayıt içeren ERIC 631,000’den fazla tam metin dokümana bağlantı verir.

EBSCOHOST
European Views of the Americas: 1493-1750 (EKUAL)

John Carter Brown Library ile işbirliği içerisinde EBSCO Information Services, 1750’den önce Avrupa’da Amerika hakkında yazılan basılı kayıtlar için kapsamlı bir rehber üretti.

EBSCOHOST
GreenFILE / Çevre (EKUAL)

Doğa ile ilgili multidisipliner bir veri tabanı olan GreenFILE, çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker. Kapsadığı başlıklardan bazıları şunlardır; küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm.

13,000’e yakın açık erişim tam metin kayıt içeren içeren bu veri tabanında, 850,000’in üzerinde kayıt özetleriyle birlikte indekslenmektedir.

EBSCOHOST Humanities & Social Sciences Index Retrospective (EKUAL)

Beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarındaki önemli dergileri yüksek kalitede indekslemektedir ve içerik 1907’ye kadar uzanmaktadır. Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 1,200’e yakın süreli yayın, 1,300,000’den fazla kayıt ve 240,000’den fazla kitap incelemesi indekslemektedir.

EBSCOHOST
Library, Information Science & Technology Abstracts / Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi (EKUAL)

1960 kadar uzanan içeriği ile LISTA, 600'den fazla çekirdek dergiye ek olarak 120’den fazla özel seçim ve öncelikli dergiyi indeksler.

EBSCOHOST Newswires (EKUAL)

EBSCO'nun Newswires adlı veritabanı, Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire ve Business Wire'ın başlıca dünya haberlerine sürekli olarak ve neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar.

EBSCOHOST Open Dissertations (EKUAL)

Open Dissertations, 1933-1955 yılları arasında Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilmiş yaklaşık 100,000 doktora tezine erişim sunmaktaydı. Daha sonra geliştirilen bu kaynak şu anda 1902’den günümüze kadar uzanan 1,150,000’den fazla doktora tezi içerir. Open Dissertations, orijinal basılı indeksi tam sayfa resim olarak gösterir ve yazar adı, başlık adı, konu adı ve üniversite adı taraması yapılabilir.

EBSCOHOST PubMed İndeksi: MEDLINE / Tıp, Sağlık Bilimleri, Biyomedikal, Genetik, Kimya, Biyoloji (EKUAL)

Tıp ve sağlık bilimleri alanındaki temel danışma kaynağıdır. PubMed arayüzü üzerinden taranabilen MEDLINE indeksi aynı zamanda EBSCO’nun EBSCOhost platformu üzerinden de taranabilir ve kütüphane koleksiyonunuzdaki tam metinler için bağlantı fonksiyonu sunar.  MEDLINE, National Library of Medicine tarafından oluşturulmuş MeSH (Medical Subject Headings) yani tıbbi konu terimlerini kullanır. Ağaç diagramı şeklinde ve hiyerarşik bir yapı sunan MeSH kullanılarak 5,600’den fazla PubMed dergisinin künye bilgileri taranabilir.

MEDLINE içerisinde yer alan 5,600’den fazla dergi, 1809’a kadar uzanan 23 milyonun üzerinde kayıt içerir.

EBSCOHOST Regional Business News (EKUAL)

Business Source Complete ile birlikte gelen bu veri tabanı özellikle Birleşik Devletler ve Kanada kaynaklı, 100’den fazla yerel işletme yayınlarından gelen tam metinleri sunar. 20 yılı aşkın bir kapsam sunan Regional Business News, The Washington Post, PR Newswire US ve diğer önemli kaynakların haberlerini içerir.

EBSCOHOST Teacher Reference Center

Profesyonel eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla, 220’den fazla hakemli öğretmen ve yönetici dergisini özetleri ile birlikte indeksler.

EBSCOHOST ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları (UVT) (EKUAL)

ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları (UVT), araştırmacıların Türkçe bilimsel içeriğe elektronik ortamda erişimlerini etkinleştirmek amacıyla, ULAKBİM tarafından uluslararası standartlarda oluşturulmakta olan veri tabanları; fen, temel bilimler, mühendislik ve sosyal bilimler ve hukuk veri tabanlarından oluşmaktadır.

EBSCOHOST Web News (EKUAL)

EBSCO'nun Web News adlı veritabanı, tüm dünyadan binlerce önemli haber beslemesine neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu koleksiyon farklı konularda 14.000'den fazla haber beslemesi içermektedir. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler.

 

Emerald (EKUAL)

Emerald Premier, Emerald Yayinevi’nin isletme, yonetim, ekonomi, pazarlama, muhasebe, finans, strateji, insan kaynaklari, lojistik, bilgi yonetimi, kutuphanecilik, kamu yonetimi, turizm, egitim, saglik ve sosyal bakim ile muhendislik konularinda 300 dergi ve 120.000 makaleden oluşan, tam metin erişim sağlayan  bir veritabanıdır. Klavuz

IEEE (EKUAL)

Elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar bilimleri, uygulamalı fizik, biyomedikal/biyoteknoloji ile ilgili 133 dergi, 500 konferans bildirisi, yıllık toplantılar ve 800 IEE standardı.Kılavuz

İktisat İşletme ve Finans Dergisi (İİF)**

İktisat, İşletme ve Finans Dergisi’nin 1987'den itibaren yayımlanış olan tüm arşivi ile güncel sayılarını içeren bir veri tabanıdır.

 

 

İdeal Online (E-dergiler)

İdealonline Süreli Yayın Veritabanı sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarında oldukça geniş ve zengin bir koleksiyona sahiptir. Veritabanı; tarih, dil ve edebiyat, sosyoloji, siyasal bilimler, eğitim, kültür&sanat, müzik, ekonomi&finans, sağlık bilimleri, mühendislik, psikoloji, hukuk gibi alanlarda  akademik ve popüler dergilere elektronik ortamda erişim imkanı sağlar.

İdeal Online (Tıp Kitapları)

 

İdeal Online Din Bilimleri

 "İdealonline”, Din Bilimleri alan kitaplarını bir platform altında toplayan, kapsamlı bilgiye Türkçe kaynaklarda da ulaşılmasını sağlayan ve bunları okuyucuların hizmetine sunan veri tabanıdır. Bu alanda eğitim hizmeti veren araştırma merkezleri için yayınlara daha kolay erişim imkanı sunmaktadır.

Din Bilimleri İçerik; 1.000+ Tam Metin Din Bilimleri Alan Kitabı

İntihal.Net

Akademik İntihal (www.intihal.net), akademik çalışmalardaki benzerlik oranını tespit etmek için Türkiye’de üretilmiş yerli bir programdır. Birçok intihal tipini tespit etmek için özelleşmiş, internet tabanlı bir benzerlik tespit ve raporlama yazılımıdır. intihal.net ile çalışmanızın özgünlük testini  3 adımda gerçekleştirebilirsiniz. İntihal.net farklı dosya formatlarını desteklemektedir. Programa üye olan kurumlar hem doküman tipi hem de doküman sayısı bakımından hiçbir sınırlandırma olmadan sistemden faydalanabilirler.

İSAM - Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı

Deneme mahiyetinde açtığımız Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı başta akademik dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî yayımlarda yer alan makaleler ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır.

Veri tabanında hâlihazırda 77.883 bibliyografik künye yer almakta olup dijital izni alınan 50.000 makalenin tam metin PDF’leri yer almaktadır.

İSAM - Risaleler Veri Tabanı

Bu veri tabanı, tarih, edebiyat ve İslâmî ilimlerle ilgili risâlelerden oluşmaktadır. Şimdilik 3.961 civarında risâlenin tam metinlerine (PDF olarak) ulaşabileceğiniz veri tabanı devamlı geliştirilerek yeni risaleler eklenmeye çalışılacaktır.

İSAM - Dokümantasyon Veri Tabanı

Bu veri tabanı TDV İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan maddelerin yazımında başvurulan doküman dosyalarını araştırmacılarla paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır.

İSAM - Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı

Bu veri tabanı, Osmanlıca dergilerde yer alan tarih, edebiyat ve İslâm ilimlerine dâir makalelerden oluşmaktadır. Şimdilik 31.585’ten fazla makalenin künyesi ile tam metinlerinin (PDF olarak) yer aldığı veri tabanı devamlı geliştirilerek yeni makaleler eklenecektir.

İSAM - Osmanlı Salnameleri Veri Tabanı

Bu veri tabanı Osmanlı devlet ve vilayet salnameleri ile Nevsal’leri kapsamaktadır. Veritabanında şu an itibariyle 670 adet eserin tam metin PDF’leri verilmiştir.

İSAM - İlahiyat Makaleler Veri Tabanı

 Bu veri tabanı başta İlâhiyat fakültelerinin yayımlamakta olduğu dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî süreli yayınlarda yer alan İlâhiyat alanındaki makaleler ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır.

Ithenticate (EKUAL)

Üniversiteler tarafından akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki kopyacılık (intihal) oranının otomatik olarak tespiti için kullanılmaktadır. Doktora derecesi ve üzerinde akademik yetkinliğe sahip öğretim üyelerine kullanım hakkı verilmektedir. Program, öğrenci ödevleri ve tezlerin intihal tespitinde kullanılmamalıdır. Tez ve ödev taramalarında URKUND programı kullanılmaktadır. Programı kullanmak isteyen personel, Ithenticate kullanım talebi başlığı altında, kutuphane@usak.edu.tr adresine; Adı soyadı, kurumsal e-posta adresi ve bölüm bilgilerini göndererek şifre talebinde bulunabilir.

 

JSTOR Aaf – Art And Sciences – I (EKUAL)

Türkiye'deki akademik camianın yoğun talebini de göz önüne alarak dünya çapında önde gelen uluslararası yayınevleri ve alanında uzman dernek yayınevlerinin yüksek kaliteli içeriklerini sunmakta olan JSTOR, veri tabanı kapsamında multidisipliner olmakla birlikte sosyal bilim ağırlıklı 3904 dergiye erişim sağlanabilmektedir. 

Erişim sağlanabilen dergi listesi

JSTOR Aaf – Art And Sciences – II (EKUAL)

JSTOR Aaf – Business – I (EKUAL)

JSTOR Aaf – Business – II (EKUAL)

JSTOR Aaf – Art And Sciences – IV (EKUAL)

MasterFILE Complete**

 Bu veri tabanı dünyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergi kaynağıdır. Ek olarak, referans kitapları ve kapsamlı bir görsel koleksiyonu sunar. MasterFILE Complete ile işletmeden sağlığa, fitness ve spordan dinlenme ve eğlenceye, bilimden kültürel çalışmalara, eğitimden modaya kadar birçok konuyu kapsar.

MathSciNet

Matematik ve ilişkili alanlar da özet kaynak sunan veri tabanıdır.

 Mendeley (EKUAL)

Mendeley;  araştırmalarınızı düzenlemeye, diğer araştırmacılarla çevrimiçi işbirliği yapmaya, son araştırmaları keşfetmenize yardımcı olabilen, akademik sosyal ağ ve referans yönetim aracıdır.Klavuz
Mendeley Destek: https://www.elsevier.com/solutions/mendeley/support


EKUAL Elsevier Bilimsel Araştırma Kaynak ve Çözümleri Eğitimi:
https://www.brighttalk.com/webcast/10439/319211?utm_source=Elsevier&utm_medium=brighttalk&utm_campaign=319211

Newspaper Source Plus**

Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından günlük bilgileri içerir.

 Nature Journals All (EKUAL)

Nature Journals All Dergi Koleksiyonu  klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanlarındaki tam metin e-dergilerden oluşturmaktadır.

Palgrave Macmillan Journal (EKUAL)

İktisat, ekonomi, finans, sosyal bilimler, hukuk, yönetim bilimleri, filozofi ve hukuk alanlarında yayın yapan 47 dergiden oluşmaktadır. 1997 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanmaktadır.

Academic Journals (EKUAL)

Klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında toplamda 40 dergi içermektedir. Bu koleksiyon, birçok önde gelen akademik dernek/kuruluş ortaklıkları ile beraber yönetilmekte ve genişlemektedir. Abonelik ile birlikte 1997 yılına kadar geriye dönük erişim verilir.

OVID (EKUAL)

Tıp ve Sağlık Bilimleri . Klavuz

Philpapers**

 Çok kapsamlı bir felsefe  araştırma indeksidir.

ProQuest Dissertations and Theses Global (EKUAL)

Sizlerinde bildiğiniz üzere TÜBİTAK ULAKBİM aracılığı ile erişiminiz olan ProQuest Dissertations&Theses veri tabanı editörler tarafından bir araya getirilmiş dünyadaki en büyük tez kaynağıdır.

 

ProQuest yaklaşık 100 ülkeden ve 50’den fazla dilden tezleri içermektedir. ProQuest Dissertations&Theses veri tabanı 3100’den fazla kurumda milyonlarca araştırmacı tarafından kullanılmaktadır. Multidisipliner olan bu veri tabanı kullanıcı dostu arayüze sahiptir.

 

ProQuest Dissertations&Theses veri tabanında hem master tezleri hem de doktora tezleri yer almaktadır. Son güncellemelerle birlikte ProQuest Dissertations&Theses veritabının içeriğindeki toplam tez sayısı 4.990.542 dir. Bu tezlerden tam metin olanların sayısı 2.626.291 dir.

 

ProQuest Dissertations&Theses veri tabanı haftalık olarak güncellenmektedir. 

Klavuz

 

   

Science Direct (EKUAL)

Mühendislik, teknoloji, tıp, kimya, bilgisayar bilimleri, beşeri ve sosyal bilimler, ekonomi vb disiplinler arası konularda, 2235 elektronik dergiye erişim sağlar. 1995 yılı ve sonrasını kapsamaktadır. Klavuz


EKUAL Elsevier Bilimsel Araştırma Kaynak ve Çözümleri Eğitimi:
https://www.brighttalk.com/webcast/10439/319211?utm_source=Elsevier&utm_medium=brighttalk&utm_campaign=319211

Scifinder

SciFinder; Chemical Abstracts Service (CAS) in bir ürünüdür.
CAS, kimya ve kimya ile ilgili bilimdallarında, dünyadaki en geniş veritabanına sahiptir.

MethodsNow için:      MethodsNow

Kayıt Linki

Kayıt İçin Gerekli Bilgiler

Klavuz

Scopus (EKUAL)

Scopus , bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan bir atıf veri tabanıdır. Klavuz

EKUAL Elsevier Bilimsel Araştırma Kaynak ve Çözümleri Eğitimi:
https://www.brighttalk.com/webcast/10439/319211?utm_source=Elsevier&utm_medium=brighttalk&utm_campaign=319211Sobiad

Sobiad, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri , Sağlık Bilimleri alanlarında yayınlanan toplamda 826 derginin indekslendiği,atıflarının bulunduğu bir veritabanıdır ve aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin bulunduğu milli bir indekstir.

Springer (EKUAL)

Kimya, bilgisayar bilimi, ekonomi, mühendislik, çevre bilimleri, yer bilimleri, hukuk, yaşam bilimleri, matematik, tıp, fizik ve astronomi koleksiyonlarini içeren toplam 2073 dergiye erişim sağlamaktadır.Ayrıca; 483 adet dergiye de Açık Erişim yoluyla erişim sağlanmaktadır. Klavuz

Taylor Francis (EKUAL)

 Sosyal ve beşeri bilimler, teknik ve fen bilimleri, tıp ve yaşam bilimlerini içeren tam metin veri tabanıdır. 1997 yılından günümüze yayınlanmış sayılarda bulunan makaleler erişime açıktır.

Turnitin (EKUAL)

Öğrencilerle eğitimcileri aynı platformda buluşturan, belgelerin orijinalite kontrollerinin yapılmasını, eğitimcilerin bu belgeleri notlandırmasını sağlayan dünyanın en önde gelen yazılımlarındandır. Turnitin, intihal tespit hizmeti veren web tabanlı bir yazılımdır. 

----    Klavuz (6. sayfa önemli)

Not: Öğretmen arayüzünde bulunan “Hızlı Gönder / Quick Submit” seçeneği seçilerek yapılan yüklemeler, otomatik olarak depoya gittiğinden bu seçeneğin kullanılmaması önem teşkil etmektedir. Bu seçenek üzerinden yapılan yüklemeler, depoya gideceğinden aynı doküman tekrar yüklendiğinde %100 ya da buna yakın bir benzerlik çıkacaktır. 

 Türkiye Atıf Dizini

İçerik ve kapsam: Dergi sayısı 410' a çıkmıştır. Bu dergilerden ''kayıtlı olarak'' geçen dergilere tam metin erişim 2008'den günümüze sunulmaktadır. Dergilerin Erişim Yılları: 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013- 2014 - 2015 - 2016 
Üniversite içinden, ilgili fakültelerdeki her kullanıcının bir kereye mahsus ''yeni kullanıcı'' olarak aşağıda bulunan kayıt adresi linkinden kayıt yapması gerekmektedir.
--Kayıt Adresi
Türkiye Atıf Dizini Dergi Listesi      Türkiye Atıf Dizini Sunumu

 Uptodate Anywhere

UpToDate veri tabanı, 25 Uzmanlık alanında, 6500’den fazla uzman doktor tarafından hazırlanan 10.500’den fazla konu içeriğine erişim sunmakta olan kanıta dayali bir klinik karar destek sistemidir. UpToDate; sürekli güncellenen, kanıta dayalı klinik bilgilerle donatılmış ve kullanımı kolay arayüzü ile dünyanın en çok kullanılan klinik bilgi kaynakları arasında yer almaktadır. Doktorlar tarafından hastalık teşhisinde bulunulması, tedavi planı hazırlanmasi ve klinik bilgilerin hızlı ve etkin şekilde paylaşılmasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır. 66 Üniversite Hastanesi, Saglik Bakanligi’na bagli 60  Egitim ve Arastirma Hastanesi ve Bayındır Hastanesi, Güven Hastaneleri gibi özel Hastaneler Uptodate aboneleri arasında yeralmaktadır.

Vetis Kampüs Dışı Erişim Portalı

 

kimlik.usak.edu.tr kayıtlı olan Kullanıcı Adı ve Şifrenizle  Oturum Aç butonuna basınız.

Araştırma yapmak istediğiniz herhangi bir veri tabanlarına tıkladığınızda VETİS eklentisini kurmanız gerekecektir. Chrome veya Firefox kullanılması zorunludur. Eklentiyi kurduktan sonra tarayıcınızı yeniledikten sonra VETİS uygulamasını dünyanın her yerinden her an kullanabilir ve veritabanlarına sınırsız bir şekilde erişebilirsiniz

Video Eğitim Portalı

Portal üzerinden; kişisel gelişim, MS Office, grafik tasarım, teknik eğitim, CAD-CAM-CAE ve  Web Tasarım/Programlama gibi alanlarda, 107 set, 6778 videoya erişim sağlanabilmektedir. Portal, yukarıda bahsi geçen alanlarda kurslara katılma imkanı sunmaktadır. Kurslara; tüm akademik, idari personelimiz ve öğrencilerimiz katılabilirler. Katılınacak kurs sayısında herhangi bir kısıtlama yoktur.

 

 

 

 

Wiley Online Library (EKUAL)

 

Wiley Online Library - Elektronik Dergi Koleksiyonu 1997’den günümüze 55'i açık erişim olmak üzere yaklaşık 1450 dergiye tam metin erişim vermektedir.


Oluşturma: 20 Ocak 2020