American Chemical Society (ACS)

ACS (Amerikan Kimya Derneği) tarafından yayınlanmakta olan ACS veritabanından kimya alanında ve ilgili disiplinlerde tam metin 48 dergiye elektronik erişim sağlanmaktadır.En eskisi 1879 yılı olmak üzere dergilerin arşiv erişimleri mevcuttur.

 

BMJ Online Journals (EKUAL)

BMJ Journals, British Medical Association tarafından yayınlanmakta olan dergileri içermektedir.

• Veri tabanı, sadece BMJ koleksiyonunu değil, sağlık bakım yönetiminden nörolojiye kadar geniş bir yelpazeyi içine alan dergileri de kapsamaktadır ve tam metin erişim vermektedir.

• Gut, Thorax, Archives of Disease in Childhood ve Annals of Rheumatic Diseases gibi, yayınlanan birçok BMJ Dergisi kendi alanlarında dünya lideri konumundadır. Klavuz

 

CAB Abstract (EKUAL)

Tarım, ekonomi, bitki bilimi, toprak bilimi, ormancılık, zooteknik, su bilimleri, mühendislik ve ekipmanları, doğal kaynaklar, gıda bilimi ve gıda ürünleri, yem ve yem ürünleri, biyoteknoloji, atıklar vs.Kılavuz

ClinicalKey

Elsevier'in medikal portföyüne, son çıkan kitaplara, dergilere, multimedya içeriklere ve 35'den fazla tıbbi ve cerrahi uzmanlık alanına erişmenizi sağlar. Doktorların sorularına  hızlı yanıt veren ve akıllı bir arama seçeneği sunan kapsamlı bir veritabanıdır. Tablet ve cep telefonları da dahil her türlü cihazdan ulaşılabilen hızlı cevaplar.

 

Cochrane Library (Wiley)

Sağlık hizmetlerinde yapılmış tedavi ve müdahalelerde kanıtlanmış araştırmaları, metodolojik ve tanısal testlerin de yer aldığı güncel bilgileri ve kaynaklara dayalı veri tabanlarını tek bir çatıda toplayan çevrimiçi bir kütüphanedir. 130 ülkeden alanında lider ve saygıdeğer 37.000 araştırmacının klinik deneyleri, metodları, teknolojileri ve ekonomik değerlendirmelerini içerir.

 

Deepknowledge

DeepKnowledge, kütüphane elektronik kaynaklarına kullanıcıların kampus dışından bağlanabilmelerini sağlayan bir erişim aracıdır.

Tüm akademisyen ve öğrencilerimiz aşağıda paylaştığımız kişisel hesap oluşturup kampüs dışından kaynaklara erişim sağlayabilirler.

NOT: Hesap oluştururken akademisyenlerimizin @usak.edu.tr, öğrencilerimizin @ogr.usak.edu.tr uzantılı e-posta adresleriyle kayıt olmaları gerekmektedir.

 

EBSCOHOST Education Source

Eğitim bilimlerine dair her konuda 1,700’den fazla tam metin dergiye, 550’den fazla tam metin kitaba ve binlerce konferans bildirisine Education Source ile erişim sağlayabilirsiniz. Education Index veri tabanı Education Source tarafından kapsanmaktadır.Klavuz

EBSCOHOST Academic Search Complete  (EKUAL)

Sosyal bilimler, eğitim, güzel sanatlar, dil ve edebiyat, mühendislik, bilgisayar, tıp ve tıbba yardımcı bilimler. Klavuz

EBSCOHOST Applied Science & Business Periodicals Retrospective Retro Index (EKUAL)

Yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler. Klavuz

EBSCOHOST Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983 (Uygulamaları Bilimler ve Teknoloji) (EKUAL)

 

Bu arşiv veri tabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan mükemmel bir referans kaynağıdır. 1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makale barındıran Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983, aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) tam dosyalarını da içerir.

EBSCOHOST Humanities & Social Sciences Index Retrospective (EKUAL)

Beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarındaki önemli dergileri yüksek kalitede indekslemektedir ve içerik 1907’ye kadar uzanmaktadır. Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 1,200’e yakın süreli yayın, 1,300,000’den fazla kayıt ve 240,000’den fazla kitap incelemesi indekslemektedir.

EBSCOHOST Business Source Complete  (EKUAL)

Ekonomi, işletme ve ilişkili disiplinler . Business Source’a özel Business Interface Tarama Arayüzü. Klavuz 

EBSCOHOST DynaMed  (EKUAL)

Tıp, hemşirelik, kanıta dayalı tıp. Klavuz 

EBSCOHOST Education Index Retrospective  (EKUAL)

Eğitim. Bibliyografik Klavuz

 

Emerald (EKUAL)

Emerald Premier, Emerald Yayinevi’nin isletme, yonetim, ekonomi, pazarlama, muhasebe, finans, strateji, insan kaynaklari, lojistik, bilgi yonetimi, kutuphanecilik, kamu yonetimi, turizm, egitim, saglik ve sosyal bakim ile muhendislik konularinda 300 dergi ve 120.000 makaleden oluşan, tam metin erişim sağlayan  bir veritabanıdır. Klavuz

IEEE (EKUAL)

Elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar bilimleri, uygulamalı fizik, biyomedikal/biyoteknoloji ile ilgili 133 dergi, 500 konferans bildirisi, yıllık toplantılar ve 800 IEE standardı.Kılavuz

İktisat İşletme ve Finans Dergisi (İİF)**

İktisat, İşletme ve Finans Dergisi’nin 1987'den itibaren yayımlanış olan tüm arşivi ile güncel sayılarını içeren bir veri tabanıdır.

 

İdeal Online (E-dergiler)

İdealonline Süreli Yayın Veritabanı sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarında oldukça geniş ve zengin bir koleksiyona sahiptir. Veritabanı; tarih, dil ve edebiyat, sosyoloji, siyasal bilimler, eğitim, kültür&sanat, müzik, ekonomi&finans, sağlık bilimleri, mühendislik, psikoloji, hukuk gibi alanlarda  akademik ve popüler dergilere elektronik ortamda erişim imkanı sağlar.

İdeal Online (Tıp Kitapları)

 

Ithenticate (EKUAL)

Üniversiteler tarafından akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki kopyacılık (intihal) oranının otomatik olarak tespiti için kullanılmaktadır. Doktora derecesi ve üzerinde akademik yetkinliğe sahip öğretim üyelerine kullanım hakkı verilmektedir. Program, öğrenci ödevleri ve tezlerin intihal tespitinde kullanılmamalıdır. Tez ve ödev taramalarında URKUND programı kullanılmaktadır. Programı kullanmak isteyen personel, Ithenticate kullanım talebi başlığı altında, kutuphane@usak.edu.tr adresine; Adı soyadı, kurumsal e-posta adresi ve bölüm bilgilerini göndererek şifre talebinde bulunabilir.

 

JSTOR Aaf – Art And Sciences – I (EKUAL)

Türkiye'deki akademik camianın yoğun talebini de göz önüne alarak dünya çapında önde gelen uluslararası yayınevleri ve alanında uzman dernek yayınevlerinin yüksek kaliteli içeriklerini sunmakta olan JSTOR, veri tabanı kapsamında multidisipliner olmakla birlikte sosyal bilim ağırlıklı 3904 dergiye erişim sağlanabilmektedir. 

Erişim sağlanabilen dergi listesi

JSTOR Aaf – Art And Sciences – II (EKUAL)

JSTOR Aaf – Business – I (EKUAL)

JSTOR Aaf – Business – II (EKUAL)

JSTOR Aaf – Art And Sciences – IV (EKUAL)

 

MasterFILE Complete**

 Bu veri tabanı dünyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergi kaynağıdır. Ek olarak, referans kitapları ve kapsamlı bir görsel koleksiyonu sunar. MasterFILE Complete ile işletmeden sağlığa, fitness ve spordan dinlenme ve eğlenceye, bilimden kültürel çalışmalara, eğitimden modaya kadar birçok konuyu kapsar.

MathSciNet

Matematik ve ilişkili alanlar da özet kaynak sunan veri tabanıdır.

 

 Mendeley (EKUAL)

Mendeley;  araştırmalarınızı düzenlemeye, diğer araştırmacılarla çevrimiçi işbirliği yapmaya, son araştırmaları keşfetmenize yardımcı olabilen, akademik sosyal ağ ve referans yönetim aracıdır.Klavuz
Mendeley Destek: 
https://www.elsevier.com/solutions/mendeley/support


EKUAL Elsevier Bilimsel Araştırma Kaynak ve Çözümleri Eğitimi
:
https://www.brighttalk.com/webcast/10439/319211?utm_source=Elsevier&utm_medium=brighttalk&utm_campaign=319211

 

Newspaper Source Plus**

Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından günlük bilgileri içerir.

 

 Nature Journals All (EKUAL)

Nature Journals All Dergi Koleksiyonu  klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanlarındaki tam metin e-dergilerden oluşturmaktadır.

Palgrave Macmillan Journal (EKUAL)

İktisat, ekonomi, finans, sosyal bilimler, hukuk, yönetim bilimleri, filozofi ve hukuk alanlarında yayın yapan 47 dergiden oluşmaktadır. 1997 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanmaktadır.

Academic Journals (EKUAL)

Klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında toplamda 40 dergi içermektedir. Bu koleksiyon, birçok önde gelen akademik dernek/kuruluş ortaklıkları ile beraber yönetilmekte ve genişlemektedir. Abonelik ile birlikte 1997 yılına kadar geriye dönük erişim verilir.

 

OVID (EKUAL)

Tıp ve Sağlık Bilimleri . Klavuz

 

Oxford University Press (OJO)

Temel bilimler, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp ve yaşam bilimleri konularını ele alan makalelere tam metin erişim sağlamaktadır.

Philpapers**

 Çok kapsamlı bir felsefe  araştırma indeksidir.

 

ProQuest Dissertations and Theses Global (EKUAL)

ProQuest Dissertations and Thesis Full Text veritabanı, uluslararası tezlerde dünyanın en geniş arşividir. 132 ülkeden tezi içerir. 1861 den günümüze WEB üzerinden  2.9 Milyonun üzerinde doktora ve mastır tezini kapsar. 1997 yılından itibaren yayınlanmış yaklaşık 1.400.000 doktora ve mastır tezine Tam Metin (Full Text) ve PDF formatında erişim imkanı sağlar. Klavuz

Sage Journals

İçeriğinde 608 adet dergi bulunmaktadır
İşletme, Beşeri Bilimler, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Teknoloji, Tıp gibi tüm alanları kapsamaktadır.
- 1999’dan günümüze kadar olan sayılara tam metin erişim imkanı sunmaktadır.
Klavuz

Ayrıntılı Bilgi İçin: https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/sjplatform/   

 

Science Direct (EKUAL)

Mühendislik, teknoloji, tıp, kimya, bilgisayar bilimleri, beşeri ve sosyal bilimler, ekonomi vb disiplinler arası konularda, 2235 elektronik dergiye erişim sağlar. 1995 yılı ve sonrasını kapsamaktadır. Klavuz


EKUAL Elsevier Bilimsel Araştırma Kaynak ve Çözümleri Eğitimi:
https://www.brighttalk.com/webcast/10439/319211?utm_source=Elsevier&utm_medium=brighttalk&utm_campaign=319211

 

Scifinder

SciFinder; Chemical Abstracts Service (CAS) in bir ürünüdür.
CAS, kimya ve kimya ile ilgili bilimdallarında, dünyadaki en geniş veritabanına sahiptir.

MethodsNow için:      MethodsNow

Kayıt Linki

Kayıt İçin Gerekli Bilgiler

Klavuz

 

Scopus (EKUAL)

Scopus , bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan bir atıf veri tabanıdır. Klavuz

EKUAL Elsevier Bilimsel Araştırma Kaynak ve Çözümleri Eğitimi:
https://www.brighttalk.com/webcast/10439/319211?utm_source=Elsevier&utm_medium=brighttalk&utm_campaign=319211

Sobiad

Sobiad, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri , Sağlık Bilimleri alanlarında yayınlanan toplamda 826 derginin indekslendiği,atıflarının bulunduğu bir veritabanıdır ve aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin bulunduğu milli bir indekstir.

 

Springer (EKUAL)

Kimya, bilgisayar bilimi, ekonomi, mühendislik, çevre bilimleri, yer bilimleri, hukuk, yaşam bilimleri, matematik, tıp, fizik ve astronomi koleksiyonlarini içeren toplam 2073 dergiye erişim sağlamaktadır.Ayrıca; 483 adet dergiye de Açık Erişim yoluyla erişim sağlanmaktadır. Klavuz

 

Taylor Francis (EKUAL)

 Sosyal ve beşeri bilimler, teknik ve fen bilimleri, tıp ve yaşam bilimlerini içeren tam metin veri tabanıdır. 1997 yılından günümüze yayınlanmış sayılarda bulunan makaleler erişime açıktır.

 

Turnitin (EKUAL)

Öğrencilerle eğitimcileri aynı platformda buluşturan, belgelerin orijinalite kontrollerinin yapılmasını, eğitimcilerin bu belgeleri notlandırmasını sağlayan dünyanın en önde gelen yazılımlarındandır. Turnitin, intihal tespit hizmeti veren web tabanlı bir yazılımdır. 

----    Klavuz (6. sayfa önemli)

Not: Öğretmen arayüzünde bulunan “Hızlı Gönder / Quick Submit” seçeneği seçilerek yapılan yüklemeler, otomatik olarak depoya gittiğinden bu seçeneğin kullanılmaması önem teşkil etmektedir. Bu seçenek üzerinden yapılan yüklemeler, depoya gideceğinden aynı doküman tekrar yüklendiğinde %100 ya da buna yakın bir benzerlik çıkacaktır. 

 

 Türkiye Atıf Dizini

İçerik ve kapsam: Dergi sayısı 410' a çıkmıştır. Bu dergilerden ''kayıtlı olarak'' geçen dergilere tam metin erişim 2008'den günümüze sunulmaktadır. Dergilerin Erişim Yılları: 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013- 2014 - 2015 - 2016 
Üniversite içinden, ilgili fakültelerdeki her kullanıcının bir kereye mahsus ''yeni kullanıcı'' olarak aşağıda bulunan kayıt adresi linkinden kayıt yapması gerekmektedir.
--
Kayıt Adresi
Türkiye Atıf Dizini Dergi Listesi      Türkiye Atıf Dizini Sunumu

 

 Uptodate Anywhere

UpToDate veri tabanı, 25 Uzmanlık alanında, 6500’den fazla uzman doktor tarafından hazırlanan 10.500’den fazla konu içeriğine erişim sunmakta olan kanıta dayali bir klinik karar destek sistemidir. UpToDate; sürekli güncellenen, kanıta dayalı klinik bilgilerle donatılmış ve kullanımı kolay arayüzü ile dünyanın en çok kullanılan klinik bilgi kaynakları arasında yer almaktadır. Doktorlar tarafından hastalık teşhisinde bulunulması, tedavi planı hazırlanmasi ve klinik bilgilerin hızlı ve etkin şekilde paylaşılmasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır. 66 Üniversite Hastanesi, Saglik Bakanligi’na bagli 60  Egitim ve Arastirma Hastanesi ve Bayındır Hastanesi, Güven Hastaneleri gibi özel Hastaneler Uptodate aboneleri arasında yeralmaktadır.

 

Video Eğitim Portalı

Portal üzerinden; kişisel gelişim, MS Office, grafik tasarım, teknik eğitim, CAD-CAM-CAE ve  Web Tasarım/Programlama gibi alanlarda, 107 set, 6778 videoya erişim sağlanabilmektedir. Portal, yukarıda bahsi geçen alanlarda kurslara katılma imkanı sunmaktadır. Kurslara; tüm akademik, idari personelimiz ve öğrencilerimiz katılabilirler. Katılınacak kurs sayısında herhangi bir kısıtlama yoktur.

 

Web of Science (WOS) (EKUAL)

 Konu ve atıf taraması yapılabilen bu platformda, SCI-SSCI veri tabanları taranmaktadır.

 

 

Wiley Online Library (EKUAL)

 

Wiley Online Library - Elektronik Dergi Koleksiyonu 1997’den günümüze 55'i açık erişim olmak üzere yaklaşık 1450 dergiye tam metin erişim vermektedir. Çok disiplinli bir veritabanıdır.

 


Oluşturma: 06 Şubat 2019