Uşak  Üniversitesi Kütüphanesi,  öğrencilerin kütüphane binasının  fiziksel yapısı,personel  ve koleksiyonları hakkındaki görüşlerini alarak, kullanıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi gereken noktaları belirlemek amacıyla 2018 yılı içinde bir Kullanıcı Memnuniyeti Anketi düzenlemiştir. Anket içeriğindeki soruların cevapları grafiklere aktarılmıştır.

 

Hangi Fakültede eğitim görmektesiniz? 

 

Kaçıncı sınıfta öğrenim görmektesiniz?

 

Ankete katılan öğrencilerin oranlarının cinsiyete göre dağılımı

 

Kütüphaneyi hangi amaçla kullanıyorsunuz?

 

Kütüphaneye ne sıklıkla geliyorsunuz?

 

Aşağıdaki kütüphane hizmetlerini memnuniyet derecesine göre değerlendiriniz


Oluşturma: 20 Haziran 2018