African Journals Online (AJOL)
Afrika kaynaklı araştırmalara erişim sağlayan African Journals Online veritabanı, yerel bilginin evrensel bilgiye olan katkısını da artırmaktadır.
Link: http://www.ajol.info/

Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (Asos)
Link: http://asosindex.com/ 

ArchNet 
ArchNet (Kullanıcıların önceden kayıt olması gerekir)
ArchNet, özellikle İslam dünyasından mimarlar, planlamacılar, şehir planlamacıları ve peyzaj mimarları için oluşturulmuş, online bir topluluktur. Coğrafik Bilgi Sistemi, Bilgisayar Destekli Tasarım veritabanları, online konferanslar, eğitim malzemeleri, istatistiki bilgi, bibliyografik referans veritabanları gibi kaynakları sağlamakla gerçekleştirir. 

Link: http://archnet.org/

Art and Archaeology Technical Abstracts 
(AATA) (Kullanıcıların önceden kayıt olması gerekir)
Bu veritabanı, kültürel mirasın korunması ve saklanması ile ilgili 100.000'in üzerinde makalenin özetini verir. Veritabanına giriş ücretsizdir ama kullanıcıların önceden kayıt olması gerekir.
Link: http://aata.getty.edu/Home

ArXiv E-print Archive
ArXiv E-print doğrusal olmayan bilim, bilgisayar bilimleri, fizik ve matematik konularındaki araştırma dokümanlarını kapsayan ve arşiv hizmeti veren bir veritabanıdır.

Link: http://arxiv.org/


BioMed Central 
Biyoloji ve Tıp alanındaki elektronik dergi yayıncısıdır. Bütün dergilerdeki bilimsel makaleler serbest erişimlidir. Bu makalelere devamlı olarak ücret ödemeksizin online erişilebilir. Bazı eleştirel yazılar veya raporlar için ise üyelik gerekmektedir.
Link: http://www.biomedcentral.com/inst/gateway/

Braintrack University-Index 
Braintrack uluslararası bir üniversite indeksidir. Tüm dünyadaki üniversitelerin,   teknik okulların, yüksekokulların ve diğer yüksek öğretim kurumlarının internet adreslerini verir.   
Link: http://www.braintrack.com/

Canada Theses Service
Bu servisin amacı Kanada Milli Kütüphanesi'ndeki, Kanada'da tez koleksiyonunu hazırlamak ve korumaktır.
Link: www.collectionscanada.gc.ca

CORDIS : Community Research & Development Information Service
AB tarafından finanse edilen araştırma projeleri ve sonuçları hakkında bilgiler içerir.
Link: http://cordis.europa.eu/home_en.html

ChemWeb.com
(Kullanıcıların önceden kayıt olması gerekir)

ChemWeb.com, Nisan 1997'de hizmete sunulmuştur. Bu veritabanı, dünyadaki en geniş online kimyager grubuna sahiptir.
Link: http://www.chemweb.com/

ChemSpider
28 milyondan fazla kimyasal yapı ve bu yapılara ait detaylar veren ücretsiz bir kimyasal yapı veri tabanıdır. 400'den fazla kaynaktan çekilen verilerle ChemSpider, tek bir ara yüz altından kullanıcılara kapsamlı araştırmalar yapma imkanı sunmaktadır. 
Link:  http://www.chemspider.com/

DART-Europe 
Avrupadaki tez çalışmalarını içeren bir veritabanıdır.
Link: http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

Digital Academic Repositories(DARE)
DARE programı tüm Hollanda üniversiteleri, Hollanda Ulusal Kütüphanesi, Hollanda Kraliyet Sanat ve Bilim Akademisi (KNAW) ve Hollanda Bilimsel Araştırma Örgütü (NWO) tarafından ortaklaşa oluşturulan bir teşebbüstür. DARE; bibliyografik bilgiler, tam metin materyaller, ses ve video kayıtları dahil olmak üzere toplam 47.000 akademik makale ve diğer dijital kaynakları içermektedir.
Link: http://dare.uva.nl/en

DOAJ
Birden çok disiplinde yayınlanan serbest erişimli dergilerin taranabilmesini sağlayan bir sitedir.
Link: http://doaj.org/

Econbiz
Ekonomi veritabanı
Link:  http://www.econbiz.de/

E-print Network
E-PRINT Network temelde fizik, kimya, biyoloji, mühendislik, bilgisayar ve bilgi teknolojileri ile diğer disiplinlerdeki araştırmaları içerir. Yaklaşık 20 milyon sayfadan oluşan tam metin içeriğin tamamına ücretsiz olarak erişilebilir.
Link: http://www.osti.gov/epsearch/


Electronic Library of Mathematics
ELM matematik alanındaki online dergileri, makaleleri, monografları ve diğer elektronik kaynakları içerir. Bütün materyaller elektronik formattadır ve genellikle giriş ücretsizdir.
Link: http://www.emis.de/ELibM.html 

Electronic Databases 
Bu sayfa AB Vergi Sistemi ve Gümrük Birliği ile ilgili tam metin veritabanlarını içermektedir. Bunlar; BTI (Binding Tariff Information), ECICS (European Customs Inventory of Chemical Substances), QUOTA (Tariff quotas and ceilings), TARIC (Integrated Community Tariff), TRANSIT (Transit Customs Offices, MRN Follow-up Information), VIES (VAT Information Exchange System) dir.
Link: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/about/welcome/index_en.htm

Electronic Media Catalog- BİBLİYOGRAFİK
Electronic Media Catalog elektronik olarak üretilen, internet ve CD-ROM yoluyla erişilebilen (basılı ve mikrofilm hariç) süreli yayınların listelerini ve EBSCO'nun yayın veritabanını içermektedir.
Link: http://www.electronic-media-catalog.com/

Europan Open Data Portal
Link: https://open-data.europa.eu/en/data

The Electronic Mathematics Archiving Network Initiative(EMANI)
EMANI, matematik alanında farklı yayıncılara ait 100 dergiye ücretsiz erişim imkanı sağlar. Elektronik olarak yayınlanan dergilerin yanı sıra geriye dönük olarak elektronik ortama aktarılan (Springer-Verlag firması tarafından 1869 yılından beri yayınlanan "Mathematische Annalen" gibi) dergileri de içerir. 
 Link: http://www.emani.org/ 

ETHOS Electronic Theses Online Service
Birleşik Krallık  tez merkezi
Link:  http://ethos.bl.uk/Home.do;jsessionid=997A1BFCBA7F31AAFA7EE947C7136FE5

Farabi Digital Library
İslam Konferansı Teşkilatı Dijital Kütüphanesi
Link: http://e-library.ircica.org/

Free Patents Online
Amerika Birleşik Devletlerine ait patentlerin tam metinleri, anahtar kelime veya patent numarasına göre 1976 yılından günümüze kadar taranabilir. Görüntülere PDF ve TIFF formatında erişilir. 
Link: http://www.freepatentsonline.com/

GATT Digital Library
GATT elektronik kütüphanesi, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) ile ilgili bilgi ve dokümanlara erişim sağlar. GATT (General Agreement on Tariffs an Trade), 1947-1994 yıllarında üye ülkeler arasındaki ticari engellerin kaldırılmasını ve uluslararası ticareti destekleyen bir kuruluştur. Bu elektronik kütüphane, Stanford Üniversitesi Kütüphaneleri ve Akademik Bilgi Kaynakları (SULAIR) ile Dünya Ticaret Örgütü (WTO)'nün ortaklığıyla oluşturulmuştur. (Veritabanına giriş ücretsizdir ama kullanıcıların kayıt olmaları gerekir.)  
Link: http://gatt.stanford.edu/page/home

HighWire: Free Online Full-text Articles

Stanford Üniversitesi Kütüphanesi'ne ait HighWire Press, özellikle fen, teknoloji ve tıp konularına odaklanmış akademik dergileri içeren elektronik bir yayıncıdır. Aynı zamanda uzman kurumlara ve ticari yayıncılara ait birçok dergiyi de destekler. HighWire tarafından arşivlenen dergilerin çoğu, belirli bir ambargo süresinden sonra tam metin olarak ücretsiz erişime açılır.
Link: http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl

INIS (International Nuclear Information System) Database – BİBLİYOGRAFİK
Uluslararası Nükleer Bilgi Sistemi (INIS), nükleer bilim ve teknolojinin barışcıl amaçlarla kullanılması konusunda dünya çapında yayınlanmış bilimsel ve teknik yayınları içeren bir bilgi kaynağıdır. INIS veritabanı, 1970'den günümüze yaklaşık 2.4 milyon bibliyografik kaydı  İngilizce abstraktları ile birlikte içeren ve haftalık olarak güncellenen bibliyografik bir veritabanıdır.
Link: http://inis.iaea.org/search/

Konuşan Kitaplık Görme Engelliler Merkezi
Link: http://176.117.96.20/mkp/

Mevzuat Bilgi Sistemi 
Link: http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/

Mendeley
Mendeley  size sizlerin araştırmalarınızı düzenlemeye,  diğer akademisyenlerle çevrimiçi işbirliği yapmanıza, son araştırmaları keşfetmenize yardımcı olabilen akademik sosyal ağ ve ücretsiz bir referans yönetim aracıdır.
Link:  www.mendeley.com

Makaleler Bibliyografyası
Link: http://eyayinlar.mkutup.gov.tr/cgi-bin/WebObjects/Makale

National Bureau of Economic Research Working Papers(NBER)
Bu veritabanı, NBER araştırmacılarının sonuçlarını ilk olarak yayınladıkları yerdir.
Link: http://www.nber.org/papers/

ODLIS - Online Dictionary for Library and Information Science 
Kütüphanecilik ve bilgi bilim alanındaki terimleri içeren bir sözlüktür.
Link: http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_A.aspx

Official Document System of the United Nations
Birleşmiş Milletler Resmi Belgeler Sistemi (ODS), Birleşmiş Milletler'e ait dokümanlara internet üzerinden tam metin erişim sağlar. Bu dokümanlar BM parlamentosuna ait belgeleri, karar ve hükümlere ait ön çalışmaları içerir.
Link: http://documents.un.org/basic_E.html

Open aire
Açık erişim veritabanı
Link:  https://www.openaire.eu/

Open Access
Avrupalı yayıncılardan PDF şeklinde belgeler olarak ücretsiz kullanılabilen, çeşitli dillerde 860+ başlık içeren birçok disiplinle hitap eden açık erişim kütüphanesidir. OAPEN-UK JISC e-kitap projesi kapsamında İngiltere (UK) yayıncılarından 30 başlık bulunmaktadır.
Link: http://oapen.org/home

PQDT Open 
Açık erişim tezler
Link:  http://pqdtopen.proquest.com/pqdtopen/search.html

RAPID
Avrupa Komisyonu Hükümet Sözcüsü tarafından sunulan RAPID veritabanı AB ile ilgili tüm resmi aktiviteleri ve günlük haberleri içeren bir servistir. 1985'ten beri çıkan tüm basın duyurularının çoğunu en az iki dilde; İngilizce ve Fransızca olarak sunan RAPID NG veritabanı diğer Avrupa Kurum ve Kuruluşlarının bazı basın duyurularını, özellikle Avrupa Konseyi, Bakanlar Konseyi, Adalet Divanı, Sayıştay, Ekonomik ve Sosyal Komite ve Bölgeler Komitesi'nin basın duyurularını da içermektedir
Link: http://europa.eu/rapid/midday-express.htm

Resmi Gazete 
Link: http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx

Sayıştay Dergisi
Üçer aylık dönemler halinde yayımlanan dergi, denetim, yönetim ve hukuk başta olmak üzere, sosyal bilimler alanındaki mesleki ve akademik çalışmalara yer vermektedir.
Link: http://www.sayistay.gov.tr/dergi/

University of Karlsruhe Thesis Database 
Alman Üniversitelerinin öğrenci tez veritabanıdır. Çoğunluğu Almanca'dır, bir kısmı da İngilizce'dir.
Link: http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html

UNESCO
Unesco açık erişim veritabanı
Link: http://www.unesco.org/new/en/unesco/resources/online-materials/publications/unesdoc-database/

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Link: http://sosyaldergi.usak.edu.tr/Anasayfa.Aspx 

Usak University Journal of Material Sciences
Link: http://uujms.usak.edu.tr/ 

TBMM TUTANAKLARI
Link: http://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/tutanak_sorgu.html

TCMB Makale Tarama
 Link: http://www3.tcmb.gov.tr/kutuphane/TURKCE/sonuc.php

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Link: http://www.ticaretsicil.gov.tr/

TÜBA Ulusal Açık Ders Malzemeleri 
Link: http://www.acikders.org.tr/

TÜBİTAK Destekli Projeler Veritabanı
TÜBİTAK destekli projelerin taranabildiği bir veri tabanıdır. 
Link: http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?vtadi=TPRJ&cwid=3

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi
Link: http://www.isam.org.tr/

YÖK  Tez Merkezi
Üniversiteler ile eğitim ve araştırma hastanelerinde hazırlanan yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik tezlerini tarayabilmenizi ve erişim izni olan tezlerin tam metnine ulaşmanızı sağlayan bir veri tabanıdır. 
Link: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

World Economic Outlook Database (IMF) 
Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayınlanan World Economic Outlook (WEO)veritabanı, yılda iki kez yapılan WEO uygulamaları süresince yaratılır. WEO yayınlarının içinden seçilmiş serilere bu web sitesi üzerinden erişim mümkündür.
Link: http://www.imf.org/external//data.htm

ÜCRETSİZ E-KİTAPLAR

E-Books Directory
Ücretsiz indirilebilen e-kitapların, belgelerin ve ders notlarının gelişen bir listesi. Konuya göre arama yapmak ve güncel ekleri ya da popüler başlıkları görmek mümkündür.
Link: http://www.e-booksdirectory.com/ 

eBooks @ Adelaide 
Edebiyat, felsefe, bilim, din ve tarih içeren klasik eserlerin koleksiyonu.
Not: Bunlar baskı kopyalarını sıralama girişimi olmadan, yeni basım olarak yayınlanmıştır.
Link: http://ebooks.adelaide.edu.au/meta/authors

Google Books
Link: http://books.google.com/
Telif haklarının dışındaki kitaplar çevrimiçi olarak incelenebilir ve bunlardan kamu kullanımına açık olanlar indirilebilir ve kaydedilebilir. 

Online books page
Link: http://onlinebooks.library.upenn.edu/lists.html
Pensilvanya Üniversitesi’nin kütüphanesi tarafından güncellenen, internet üzerinden ücretsiz okunabilen 1 milyon e-kitabın düzenli olarak güncellenen bir listesi

National Center for Biotechnology Information
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books 
Ulusal Biyoteknoloji Bilgileri Merkezi'nin kitaplık sitesi, yaşam bilimleri ve sağlık hizmtleri hakkında kitap ve belgelere ücretsiz erişimi sağlamaktadır.

Open Library 
İnternet Arşivinin bir projesi, 20 milyon kitabın kaydını ve 1.7 milyon taranmış kitaba erişimi sağlamaktadır. Arama sadece e-kitaplarla sınırlıdır.
Link: https://openlibrary.org/

Open Book Publishers
Beşeri ve Sosyal Bilimlerde bağımsız bir akademik yayıncı. Kitapların çoğu ücretsiz online okuma için kullanılabilir.
Link: http://www.openbookpublishers.com/

The National Academies Press
US Ulusal Bilimler Akademisi, Ulusal Mühendislik Akademisi, Tıp ve Ulusal Araştırmalar Konseyi Enstitüsünden 4000'in üzerinde başlık indirilebilir. Ücretsiz PDF'ler sadece NAP sitesinden kullanılabilir ve telif hakları yasalarına tabi kalır.
Link: http://www.nap.edu/ 

University of California Press Scholarship Editions( ücretsiz e-kitaplar)
Çeşitli konularda 400'ün üzerinde elektronik kitaplara ücretsiz erişim imkanı sağlar.
Link: http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/
  

 Wikibooks
Herkes tarafından düzenlenebilen birçok disipline hitap eden açık içerikli ders kitaplarıdır. Birçok kitap tamamlanmamıştır. Ancak bu nitelikli kitaplar wikibooks’un en kaliteli kitaplarını temsil ettiği toplum tarafından kabul görmektedir.
Link: http://en.wikibooks.org/wiki/Main_Page

Oluşturma: 29 Mayıs 2018