Kütüphanelerarası Ödünç Alma (KÖA-ILL)  
Kütüphane koleksiyonumuzda  bulunmayan,  diğer üniversite kütüphaneleri koleksiyonunda bulunan kitaplar, Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi (KİTS) üzerinden sağlanmakta ve kütüphaneye üyelik kaydı bulunan kullanıcılara ödünç verilmektedir. Bu hizmetten sadece Uşak Üniversitesi Akademik Personeliyararlanabilir.ILL hizmetinden yararlanmak isteyen akademik personelin kütüphaneye üye olması gerekir.

İstekler Nasıl Yapılır ?
İstekte bulunmadan önce kaynağın Uşak Üniversitesi Kütüphane Kataloğu’nda olup olmadığınıhttp://katalog.usak.edu.tr/ adresinden kontrol ediniz. Yayın kütüphanede yoksa diğer üniversite kütüphanelerinin kataloglarını tarayınız. Yayının türünü ve ödünç durumunu kontrol ettikten sonra; istediğiniz eserin aşağıda listelenen bilgilerini kutuphane@usak.edu.tr adresine kurumsal mail adresinizden gönderiniz.

İstekte bulunulan eser hakkında gönderilmesi zorunlu bilgiler:

 • Yayının Bulunduğu Kütüphane
 • ISBN
 • Yayının adı
 • Yazar
 • Yayın alanı (örn; İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2007)
 • LC/Yer No

Diğer gerekli bilgiler:

 • İsteyen kişinin adı
 • İsteyen kişinin görevi
 • İsteyen kişinin bölümü
 • İsteyen kişinin dahili telefon numarası

UYARI: Elden yapılan istekler işleme konulmaz. 

Uyulması Gereken Kurallar ve Önemli Bilgiler

 • ILL yoluyla tek seferde 3 kitap istenebilir.
 • ILL işlemi tamamen istek yapılacak kütüphanenin ödünç verme politikasına göre yürütülür (kitapların ne kadar süreyle ödünç alınabileceği gibi).
 • Bibliyografik bilgisi eksik olan kitap istekleri, istek sahibine bildirilir, eksik bilgilerin tamamlanmasından sonra işleme alınır. 
 • Süreli yayınlar, danışma kaynakları, tezler, rezerv birimindeki kitaplar ve üzerinde ödünç verilmez ibaresi bulunan kitaplar için yapılan istekler değerlendirmeye alınmaz.
 • İstenen kaynağın kütüphaneye ulaştığı bilgisi e-posta yoluyla istek sahibine bildirilir.
 • ILL yoluyla ödünç alınan kitaplar, ilgili kurum tarafından kütüphanemize gönderilir. Kullanıcılarımız gelen kitapları kütüphanemizin  ILL sorumlusundan teslim alırlar.
 • ILL kapsamında ödenen tüm kargo ücretleri istekte bulunan kullanıcıya aittir.
 • Ödünç istenen kitabın geliş süresi kitabı gönderen kuruma ve kargoda geçen zamana göre değişebilir.
 • Diğer kurumlardan ödünç alınan kaynakların süresinin uzatılması ödünç veren kurumun (ILL) politikasına bağlıdır. 
 • İstekte bulunan kullanıcımız, telif haklarını ihlal etmeden kitabı kullanmayı ve istenen süre içinde iade etmeyi kabul etmiş sayılır.
 • ILL kapsamında getirtilen kitapların istekte bulunulan kütüphaneye zamanında teslim edilmesi son derece önemlidir. Geciktirilmesi halinde ilgili kütüphane konuyu bireysel değil kurumsal olarak değerlendirmekte ve daha sonraki kitap istekleri gönderilmemektedir.
 • Kitabın zamanında iade edilmemesi veya kaybedilmesi durumunda, yayının ödünç alındığı kütüphanenin kuralları geçerlidir.
 • İhtiyaç duyulması halinde ödünç verilen yayın, iade tarihi dolmadan geri çağrılabilir. 


TÜBESS 

TÜBESS, ülkemizdeki araştırmacıların akademik bilgi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurumlar arasında kaynak paylaşımını mümkün kılan bir "Ulusal Belge Sağlama Ağı" dır. İstenen yayın, kütüphanemiz koleksiyonunda mevcut değilse, TÜBESS kapsamında Türkiye’deki diğer araştırma ve üniversite kütüphanelerinden sağlanabilir. Koleksiyonumuzda mevcut olmayan (makale, kitap, tez bölümleri gibi) kaynakları temin etmek için isteklerinizi Kütüphanelerarası Ödünç Alma (KÖA-ILL) kuralları doğrultusunda, istekte bulunulan eser hakkında gönderilmesi zorunlu bilgileri tamamlayarak kutuphane@usak.edu.tr adresine göndermeniz gerekmektedir.


Oluşturma: 25 Mayıs 2018