Uşak Üniversitesi Merkez Kütüphanesi bilgi çağında, bilimsel bilginin üretim adreslerinden birisi olan üniversitemizin bu işlevini yerine getirebilmesi için, gerek üretim aşamasında bilgi merkezi olma özelliği ile gerekse bilginin yayılması ve insanlığa ulaştırılması aşamasında köprü olma özelliğine uygun olarak yapılanmasını ve örgütlenmesini tesis etmeye çalışmaktadır.
          Uşak Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksek okulu ve araştırma merkezlerinin öğretim elemanları, öğrenci ve personelinin; eğitim, öğretim, araştırma ve boş zamanlarını değerlendirmeleri, üniversitemizin eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek için ihtiyaç duyulan her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak, düzenlemek ve hizmete sunmak amacıyla kurulmuştur. Kuruluş aşamasında olan Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi, 21. Yüzyılı yakalamış ulusal ve uluslararası bilgi merkezleri arasında öncü bir bilgi merkezi olabilme vizyonuna uygun olarak faaliyetlerini sürdürecektir.
          Merkez Kütüphanemiz; eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla üniversitemiz öğrencileri, akademik ve idari personeli ile üniversite dışından gelen tüm araştırmacıların; ihtiyaç duydukları her türlü bilgiyi ve bilgi kaynaklarını toplayıp, kullanıcıların hizmetine en iyi şekilde sunmak üzere 2013 Eylül ayından itibaren Bir Eylül Kampüsündeki 1000 kişilik kapasiteli 10.819 m2 lik 4 katlı yeni binasında hizmet vermektedir. Kütüphane Binamızda okuma salonları haricinde, 1 adet Oryantasyon Salonu, 1 adet Toplantı Seminer Salonu, her biri 8-10 kişilik olmak üzere 7 adet Grup Çalışma Odası, 18 adet karel(tek kişilik çalışma odası)  ve 4. katta kafeterya bulunmaktadır. Merkez Kütüphanemizin kitap koleksiyonu şu an itibariyle 82.483 adettir. Basılı süreli yayın sayısı yaklaşık 3.768, tezler ise 1.784 adettir. Abone olunan elektronik veri tabanı sayısı ise 73’tür. Veri tabanları bünyesinde, 315.192 elektronik kitap, 5,3 milyon e-tez, 53.741 elektronik dergi, 23.290 adet sesli kitap bulunmaktadır. 
          Merkez Kütüphanemizde, Library of Congress Sınıflama Sistemi kullanılmakta ve kitaplar açık raf sistemine uygun olarak kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Kütüphanede mevcut bütün materyallere erişimin sağlanması için söz konusu materyaller " (YORDAMBT 18,5) YORDAM Kütüphane Bilgi-Belge ve Digital Arşiv Otomasyon Programı" adlı program kullanılarak elektronik ortama aktarılmış ve Internet üzerinde de kullanıcıların hizmetine sunulmuş olup, Online katalog tarama hizmeti web sayfamız aracılığı ile verilmektedir.


Oluşturma: 25 Mayıs 2018