Akademik TV

https://akademiktv.com/

Akademik TV video tabanlı bir eğitim alt yapı platformudur. Kullanıcıların tüm yaşamları boyunca ihtiyaç duydukları eğitimleri alabilecekleri bir alt yapı sunmaktadır. Bu sistem de amaç, herhangi bir konuda eğitim vermeye yetkin olan eğitmenlerin hazırlayacakları video tabanlı dersleri, eğitime ihtiyaç duyan kursiyerlerle buluşturmaktır.

Akademik Sunum

https://akademiksunum.com/

Akademik Sunum üniversite eğitimi sırasında kullanılabilecek 10.000’den fazla sunumu içeren bir veri tabanıdır. Çoğunluğu lisans ve lisansüstü dersleri ve bu derslerin konularını kapsayan sunumlar konularına göre sınıflandırılmıştır. Akademik sunum, bir veri tabanı olarak sunumu barındırmanın yanında sunumların online/uzaktan eğitim sırasında kolayca gösterimi/kullanımı ve öğrenciler ile paylaşımını da sağlar. 

Asos Index

https://asosindex.com.tr/

Asos  İndeks; Türkiye’de  var olan  dizinleme  kültürünün  üzerine  kurulmuş,  yayınlanan  tam  metin  ve  bu metinlerdeki  atıf yapan  ile  atıf yapılan metin  arasındaki ilişkiyi  bilimin  hizm etine  sunan bir  veritabanıdır . Asos İndeks  kapsamı;  Fen,  Sağlık ve Sosyal  bilimler  alanında  yayın  yapan  dergileri  indekslemek  ve dergilerde yayınlanan  makalelere  yapılmış  atıfları  araştırmacılara  sunmak  şeklindedir . Asos  İndeks’t e , ulusal  ve uluslararası  y ayın  yapan  1400’den fazla dergiye  erişebilir,  bu  dergilerde yayınlanan  160.000’den  fazla makaleye  ait  tam  metinleri  araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca Asos  İndeks  tarafından  taranan dergilerden çalışmalarınıza  yapılan  atıfları  görüntüleyebilirsin İndeks’e bilgisayarlarınızdan  veya  mobil cihazlarınızdan  erişebilirsiniz.

Annual Reviews

https://www.annualreviews.org/

Annual Reviews yaşam bilimlerinden doğa bilimlerine, tarım bilimlerine, sosyal bilimlere ve ekonomiye kadar 51 konu alanında 66 dergi içermektedir. 

Tıp ve Psikoloji Nobel ödülünü kazanan bilim insanlarının %56'sı ve Kimya Nobel ödülünü kazanan bilim insanlarının %42'si Annual Reviews

Academic Search Ultimate

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=asn

 

Dünyanın en kapsamlı çok disiplinli tam metin dergi koleksiyonunu sunan Academic Search Ultimate, Akademik ve popüler dergiler, süreli yayınlar, raporlar, kitaplar, videolar ve daha birçok farklı formattaki kaynak için tek noktadan erişim sunan veri tabanı, astronomi, antropoloji, biyomedikal, mühendislik, sağlık, hukuk, edebiyat, matematik, eczacılık bilimi, kadın çalışmaları, zooloji ve tüm diğer akademik disiplinlerdeki en değerli içerikleri araştırmacılara sunan otorite bir kaynaktır.

 

American Chemical Society Publications (ACS)

http://pubs.acs.org/

Kimya alanında ve ilgili disiplinlerde ACS (Amerikan Kimya Derneği) tarafından yayınlanan dergilere tam metin elektronik erişim sağlanmaktadır. En eskisi 1879 yılı olmak üzere dergilerin arşiv erişimleri mevcuttur.

Applied Science & Business Periodicals Retrospective: 1913-1983 (H.W. Wilson)

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=asb


 

(Uygulamalı Bilimler, İşletme, İşletme Yönetimi)

1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir. Yaklaşık 4,5 milyondan fazla kayıtın yer aldığı veri tabanında, çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği, muhasebe, nükleer enerjisi ve mühendisliği, otomotiv mühendisliği, pazarlama ve satış, şirket birleşmeleri, ulaşım, uluslararası ticaret ve yayıncılık ve daha pek çok konuda birincil öneme sahip yayınları içerir.

 

Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983 (H.W. Wilson)

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ast


 

(Uygulamaları Bilimler ve Teknoloji)

Bu arşiv veri tabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan mükemmel bir referans kaynağıdır. 1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makaleyi barındıran Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983, aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) tam dosyalarını da içerir. 

 

Art Index Retrospective (H.W. Wilson)

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=air

 

Bu arşiv koleksiyonu, 1929’dan 1984’e kadar geçen süreci kapsayacak şekilde sanat ile ilgili birçok konuyu ele alır. Yarım yüzyıldan fazla bir süre için sanat literatürü sunan bu veri tabanı, 600’den fazla dergiye ek olarak 25,000’in üzerinde kitap incelemesini indeksler. Antikalardan sanat tarihine, moda tasarımından peyzaj mimarlığına, resimden heykele kadar sanat ile ilgili tüm konu başlıklarını kapsar.

 

BMJ Dergi Koleksiyonu

https://journals.bmj.com/

BMJ Journals, 70'den fazla tıp ve ilgili bilim başlığından oluşan tam metin bir koleksiyondur. Küresel sağlık hizmetleri bilgi sağlayıcısı ve açık erişimin geliştirilmesinde öncü olan BMJ tarafından yayınlanmaktadır. BMJ Journals 2007-2009 yılları arasına EKUAL kapsamında erişim sağlanabilmektedir.

Bookcites

https://bookcites.com/

BookCites, en basit arayüzü hedefleyerek kullanıcıların atıflarını bulmasına olanak sağlayacak kitap atıf dizinidir. 350 + yayınevi, 35.000 + yayınevi kitabı, 2200+ tam metin bildiri kitabı, 90.000+ tam metin bildirisi, 4 Milyon + atıf bulunmaktadır.

Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982 (H.W. Wilson)

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bpr

İş ve işletme araştırmaları için değerli bir kaynak olan Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982, 70 yıllık akademik arşivinde akademik ve ticari dergileri indekslemektedir ve içerisinde Industrial Arts Index (1913-1957) veri tabanını da barındırır.1,000’den fazla süreli yayın, aralarında kitap incelemelerinin de bulunduğu 2,500,000’in üzerinde makale bulunur.

Business Source Ultimate

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bsu

 

İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri için derlenen Business Source Ultimate, alanında dünyanın en kapsamlı tam metin dergi içeriğinin yanı sıra sunduğu birçok farklı doküman türü ile komple bir araştırma aracıdır. Business Source veri tabanları; Harvard, Standford, Wharton, MIT, Oxford, Cambridge, London School of Economics gibi dünyanın en önemli üniversitelerinin birincil danışma kaynakları arasındadır. Bankacılık, çalışma ekonomisi, ekonometri, ekonomi, finans, iktisadi gelişme, iktisat, iktisat politikası, iktisat teorisi, iş ve işletme yönetimi, mali iktisat, maliye teorisi, muhasebe, pazarlama, uluslararası iktisat, üretim yönetimi, yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon, vb. konuları kapsar.

 

CAB Abstracts

https://cabidigitallibrary.org/

 

CAB Abstracts kendi alanında dünyadaki en ayrıntılı özetleri veren ve indekslemeyi yapan bibliyografik veri tabanıdır. CAB Abstracts canlı organizmalarla ilgili uygulamalı bilimler alanında; tarım, ormancılık, veterinerlik, çiftçilik, hayvan ve bitki yetiştiriciliği, bitki koruma, genetik, orman mühendisliği, beslenme ve kırsal yaşam gibi pek çok konuda ayrıntılı ve bütünleşmiş bilgiler sunan, uluslararası bir veritabanıdır. 1972’den günümüze 75’in üzerinde farklı dillerde orijinal baskıdan alınarak hazırlanmış İngilizce özetlere ulaşmak mümkündür. CAB Direct, önde gelen bibliyografik veritabanları CAB Abstracts ve Global Health'i içeren, uygulamalı yaşam bilimlerindeki en kapsamlı ve kapsamlı referans kaynağıdır. CAB Direct, tüm CABI veritabanı aboneliklerinize uygun, tek bir erişim noktası sağlar.

 

Klavuz İçin Tıklayınız

 

Central & Eastern European Academic Source

 http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e5h

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yayınlanan akademik dergilerin tam metinlerini içeren bu veri tabanı, hem çok disiplinlidir hem de birçok farklı dilde yayını kapsar. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 30’un üzerinde ülkeden 660’a yakın tam metin dergiden oluşan bir koleksiyon sunar. Edebiyat, fen bilimleri, hukuk, iş ve ekonomi, kütüphane ve bilgi bilimleri, mühendislik, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, tıp ve sağlık bilimleri, v.s. konuları kapsar.

Clinicalkey

http://www.clinicalkey.com/

ClinicalKey, Elsevier’in medikal portföyüne, son çıkan kitaplara, dergilere, multimedya içeriklere ve 35’den fazla tıbbi ve cerrahi uzmanlık alanına erişmenizi sağlar. Doktorların sorularına  hızlı yanıt veren ve akıllı bir arama seçeneği sunan kapsamlı bir veritabanıdır.

Dynamed

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=dynamed

 

Hekimler tarafından hekimler için hazırlanan DynaMed ile hasta başında ortaya çıkan klinik sorulara hızlı, kanıta dayalı ve uygulanabilir cevaplar verilir. En önemli 500 tıp ve sağlık bilimleri dergisi editörler tarafından her gün incelenir, en güncel kanıta dayalı bilgi ile hastalıklara ve ilaçlara dair özetler hazırlanır, hazır ve güvenilir bilgi olarak sunulur. Değerlendirme ve Tavsiyeler, Teşhis, Tedavi ve daha birçok kategori içeren özetlerde randomize kontrollü çalışma (RKÇ) bilgileri, kanıt derecesine bağlı olarak GRADE’e göre hazırlanmış güçlü ve zayıf tavsiyeler, hastalara sunalabilecek alternatif ilaçlar ve referans alınan rehberler yer almaktadır.

 

Education Index Retrospective: 1929-1983 (H.W. Wilson)

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eir

 

(Eğitim Bilimleri)

Education Index Retrospective, birçoğu hakemli olan 800’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek, aralarında kitap incelemeleri de bulunan 850,000’den fazla kayıt sunar. Arşiv niteliğindeki literatürde aranılan bilgi, güncellenmiş konu başlıkları sayesinde günümüzün anahtar kelimeleri ile rahatlıkla bulunabilir. Ayrıca, eski tarihlere ışık tutması açısından orijinal konu başlıkları da korunmuştur. Bazı konu başlıkları: Çok-kültürlü / Etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, Fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim....

 

Emerald Premier Journal

https://www.emerald.com/insight/

 

Eğitim, mühendislik, sağlık ve sosyal hizmetler, kütüphanecilik, muhasebe, finans ve ekonomi İşletme, yönetim ve strateji İnsan kaynakları, öğrenme ve organizasyon çalışmaları Bilgi yönetimi,pazarlama, operasyonlar, lojistik ve kalite Emlak yönetimi ve insan ürünü çevre Kamu politikası ve çevre yönetimi, Turizm ve otelcilik yönetimi alanlarında 310 dergi ve 250.000 makaleden oluşan tam metin bir veritabanıdır.

 

Klavuz İçin Tıklayınız

 

ERIC

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=eric

ERIC (the Education Resource Information Center), eğitim bilimleri literatürü için temel veri tabanıdır ve ilk danışma kaynağıdır. Bu veri tabanı, Current Index of Journals in Education ve Resources in Education Index içerisinde yer alan dergilere erişim sağlar.1966’dan günümüze kadar 1.6 milyondan fazla kayıt içeren ERIC 631,000’den fazla tam metin dokümana bağlantı verir.

European Views of The Americas: 1493 to 1750

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=hev

 

John Carter Brown Library ile işbirliği içerisinde EBSCO Information Services, 1750’den önce Avrupa’da Amerika hakkında yazılan basılı kayıtlar için kapsamlı bir rehber üretti. Toplamda 32,000’den fazla kayıt içeren bu veri tabanında Amerika’daki Britanyalılar, Ticaret, Keşifler, Amerika’daki Flemenkler, Amerika’daki Fransızlar, Amerika’daki dinler ve inançlar, Korsanlar, Köle ticareti, vb, başlıca konular yer alır.

 

Gravür Dünyası Dijital Gravür Kütüphanesi https://www.gravurdunyasi.com/

Gravür Dünyası Dijital Gravür Kütüphanesinde yer alan gravür ve haritalar yıllar içinde, gerek yurt içi gerekse yurt dışında çeşitli müzayedeler, kitap fuarları, sahaflar ile antika pazarlarından toplanan eser ve dokümanlardır. Sitede yer alan gravür ve haritalar kişisel bilgi birikimimizle etiket ve künyeleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanarak internet sitesine aktarılmıştır.

 

Greenfile

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=8gh

Doğa ile ilgili multidisipliner bir veri tabanı olan GreenFILE, çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker. Kapsadığı başlıklardan bazıları şunlardır; küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm. 13,000’e yakın açık erişim tam metin kayıt içeren bu veri tabanında, 850,000’in üzerinde kayıt özetleriyle birlikte indekslenmektedir.

Humanities & Social Sciences Index Retrospective

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=hsr

Bu değerli araştırma kaynağı beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarındaki önemli dergileri yüksek kalitede indekslemektedir ve içerik 1907’ye kadar uzanmaktadır. Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 1,200’e yakın süreli yayın, 1,300,000’den fazla kayıt ve 240,000’den fazla kitap incelemesi indekslemektedir.

İdeal Online Din Bilimleri

http://www.idealonline.com.tr/IdealOnline/

 

"İdealonline”, Din Bilimleri alan kitaplarını bir platform altında toplayan, kapsamlı bilgiye Türkçe kaynaklarda da ulaşılmasını sağlayan ve bunları okuyucuların hizmetine sunan veri tabanıdır. Bu alanda eğitim hizmeti veren araştırma merkezleri için yayınlara daha kolay erişim imkanı sunmaktadır.

Din Bilimleri İçerik; 1.000+ Tam Metin Din Bilimleri Alan Kitabı

 

İdeal Online Süreli Yayınlar

http://www.idealonline.com.tr/IdealOnline/

 

İdeal Online Süreli Yayın Veritabanı sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarında oldukça geniş ve zengin bir koleksiyona sahiptir. Veritabanı; tarih, dil ve edebiyat, sosyoloji, siyasal bilimler, eğitim, kültür & sanat, müzik, ekonomi & finans, sağlık bilimleri, mühendislik, psikoloji, hukuk gibi alanlarda akademik ve popüler dergilere elektronik ortamda erişim imkanı sağlar.      

 

İdeal Online Tıp Kitapları

http://www.idealonline.com.tr/IdealOnline/

 

İdealonline Süreli Yayın Veritabanı sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarında oldukça geniş ve zengin bir koleksiyona sahiptir. Veritabanı; tarih, dil ve edebiyat, sosyoloji, siyasal bilimler, eğitim, kültür&sanat, müzik, ekonomi&finans, sağlık bilimleri, mühendislik, psikoloji, hukuk gibi alanlarda  akademik ve popüler dergilere elektronik ortamda erişim imkanı sağlar.

 

İktisat İşletme ve Finans Dergisi (İİF)

http://www.iif.com.tr/index.php/iif/issue/archive#2010

İktisat, İşletme ve Finans Dergisi’nin 1987'den itibaren yayımlanış olan tüm arşivi ile güncel sayılarını içeren bir veri tabanıdır.

İntihal.Net

https://intihal.net/

 

Akademik İntihal (www.intihal.net), akademik çalışmalardaki benzerlik oranını tespit etmek için Türkiye’de üretilmiş yerli bir programdır. Birçok intihal tipini tespit etmek için özelleşmiş, internet tabanlı bir benzerlik tespit ve raporlama yazılımıdır. intihal.net ile çalışmanızın özgünlük testini  3 adımda gerçekleştirebilirsiniz. İntihal.net farklı dosya formatlarını desteklemektedir. Programa üye olan kurumlar hem doküman tipi hem de doküman sayısı bakımından hiçbir sınırlandırma olmadan sistemden faydalanabilirler.

 Klavuz İçin Tıklayınız

 

İSAM – Dokümantasyon Veritabanı

http://ktp.isam.org.tr/?url=dokuman/findrecords.php

Bu veri tabanı TDV İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan maddelerin yazımında başvurulan doküman dosyalarını araştırmacılarla paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır.

İSAM - İlahiyat Makaleler Veri Tabanı

http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleilh/findrecords.php

 

Bu veri tabanı başta İlâhiyat fakültelerinin yayımlamakta olduğu dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî süreli yayınlarda yer alan İlâhiyat alanındaki makaleler ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır. Veritabanında bibliyografik künyelerin (şu an itibariyle 74.225 adet) yanı sıra izni alınabilen makalelerin tam metinleri PDF olarak (şu an itibariyle 68.774 PDF) verilmiştir.

 

İSAM – Osmanlıca Makaleler Veritabanı

http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleosm/findrecords.php

Bu veri tabanı, Osmanlıca dergilerde yer alan tarih, edebiyat ve İslâm ilimlerine dâir makalelerden oluşmaktadır. Şimdilik 36.300’dan fazla makalenin künyesi ile tam metinlerinin (PDF olarak) yer aldığı veri tabanı devamlı geliştirilerek yeni makaleler eklenecektir.

İSAM – Osmanlı Salnameleri Veritabanı

http://isamveri.org/?url=salname

Bu veri tabanı Osmanlı devlet ve vilayet salnameleri ile Nevsal’leri kapsamaktadır. Veritabanında şu an itibariyle 670 adet eserin tam metin PDF’leri verilmiştir.

İSAM – Risaleler Veritabanı

http://ktp.isam.org.tr/?url=risaleosm

Bu veri tabanı, tarih, edebiyat ve İslâmî ilimlerle ilgili risâlelerden oluşmaktadır. Şimdilik 3.961 civarında risâlenin tam metinlerine (PDF olarak) ulaşabileceğiniz veri tabanı devamlı geliştirilerek yeni risaleler eklenmeye çalışılacaktır.

İSAM - Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veritabanı

http://ktp.isam.org.tr/?url=makalesbv/findrecords.php

Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı başta akademik dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî yayımlarda yer alan makaleler ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır. Veri tabanında hâlihazırda 103.600 bibliyografik künye yer almakta olup dijital izni alınan 78.000 makalenin tam metin PDF’leri yer almaktadır.

IEEE

http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/DynWel.jsp

 

Elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar bilimleri, havacılık ve uzay, antenler, biyomedikal mühendisliği, biyometri, devreler, iletişim, enerji, endüstri mühendisliği, bilgi teknolojisi, nanoteknoloji, nükleer bilim, optik, radyoloji, uzaktan algılama, güvenlik, yazılım, taşıma, kablosuz ağ ile ilgili 528 dergi, 28332 konferans bildirisi, 4184 standart içeren tam metin veritabanıdır.

 

Klavuz İçin Tıklayınız

 

Ithentıcate

https://www.ithenticate.com/

 

Akademik düzeyde üretilecek makalelerdeki kopyacılık (intihal) oranının tespiti için kullanılan intihal analiz programıdır. Doktora derecesi ve üzerinde akademik yetkinliğe sahip öğretim üyelerine kullanım hakkı verilmektedir. Yıllık submit kotasına uygun şekilde, kişisel makalelerini analiz edebilmelerini sağlar.

iThenticate, öğrenci ödevi, rapor ve tezlerin intihal tespitinde kullanılmamalı (bu doküman türleri için Turnitin kullanılmalıdır.

 

Klavuz İçin Tıklayınız

 

Jstor Archıve Journal Content

http://www.jstor.org

 

JSTOR, akademik dergiler, kitaplar ve birincil kaynaklardan oluşan akademik bir kütüphanedir. 70’în üzerinde disiplini kapsayan akademik araştırmaları bünyesinde barındıran multidisipliner bir kaynaktır. 3938 adet dergi, 2154 adet rapor içermektedir.

 

Klavuz İçin Tıklayınız

 

Library, Information Science & Technology Abstracts

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=lxh

 

1960 kadar uzanan içeriği ile LISTA, kütüphane, bilgi ve belge yönetimi ve bilgi bilimleri ile ilgili araştırmalar için hazırlanmıştır. Yüzlerce önemli dergiye ek olarak kitapları ve araştırma raporlarını özetleri ile birlikte indeksler. Bibliyometrik, bilgi ve belge yönetimi, bilgi okuryazarlığı kataloglama, kütüphanecilik, online bilgi kaynaklarının kullanımı, sınıflandırma, veri tabanları, vb. konuları içerir. 610’dan fazla çekirdek dergiyi indeksler, 120’nin üzerinde derginin seçilmiş ve öncelikli sayılarını indeksler, güçlü bir konu terimleri sözlüğü vardır.

 

Masterfile Complete

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=f6h

 

Dünyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergi kaynağıdır. Referans kitapları ve kapsamlı bir görsel koleksiyonu da sunar. İşletmeden sağlığa, fitness ve spordan dinlenme ve eğlenceye, bilimden kültürel çalışmalara, eğitimden modaya kadar birçok konuyu kapsar. 1922’ye kadar uzanan içeriğinde 2,300’e yakın tam metin dergiye ek olarak, 870’nin üzerinde referans kitabı, 55,100’ü aşkın birincil kaynak dokümanı ve 1,8 milyon civarında görsel (fotoğraf, harita, bayrak) yer almaktadır.

 

Masterfile Reference Ebook Collection

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e864sww

Bu veri tabanı dünyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergi kaynağıdır. Ek olarak, referans kitapları ve kapsamlı bir görsel koleksiyonu sunar. MasterFILE Complete ile işletmeden sağlığa, fitness ve spordan dinlenme ve eğlenceye, bilimden kültürel çalışmalara, eğitimden modaya kadar birçok konuyu kapsar.

Mathscinet

http://www.ams.org/mathscinet/

 

American Mathematical Society tarafından çıkartılan MathSciNet, 1940 yılından günümüze kadar matematik ve ilgili konularda yapılmış yayınlar hakkında eleştiri, atıf, bibliyografik künye ve özet türünden bilgiler veren bir veritabanıdır. MathSciNet, yaklaşık 1799 adet güncel dergi, konferans tutanakları, araştırma raporları, kitaplar vb. yayınları içermektedir. Bazı makalelere tam metin olarak da erişilebilmektedir.

 

Medline (PubMed İndeksi)

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=cmedm

 

(Tıp, Sağlık Bilimleri, Biyomedikal, Genetik, Kimya, Biyoloji)

Tıp, sağlık ve yaşam bilimleri alanları için temel danışma kaynağıdır. PubMed arayüzü üzerinden taranabilen MEDLINE indeksi aynı zamanda EBSCO’nun EBSCOhost platformu üzerinden de taranabilir ve kütüphane koleksiyonunuzdaki tam metinler için akıllı bağlantı fonksiyonu sunar.  MEDLINE, National Library of Medicine tarafından oluşturulmuş MeSH (Medical Subject Headings) yani tıbbi konu terimlerini kullanır. Ağaç diagramı şeklinde ve hiyerarşik bir yapı sunan MeSH kullanılarak Arşiv sayıları 1809’a kadar uzanan 5,600’den fazla PubMed dergisinde yer alan 25 milyondan fazla makale özetleri ile birlikte indekslenir.

 

Mendeley

https://www.mendeley.com/

 

Mendeley;  araştırmalarınızı düzenlemeye, diğer araştırmacılarla çevrimiçi işbirliği yapmaya, son araştırmaları keşfetmenize yardımcı olabilen, akademik sosyal ağ ve referans yönetim aracıdır.

 

Mendeley Destek:

https://www.elsevier.com/solutions/mendeley/support

 

EKUAL Elsevier Bilimsel Araştırma Kaynak ve Çözümleri Eğitimi:

https://www.brighttalk.com/webcast/10439/319211?utm_source=Elsevier&utm_medium=brighttalk&utm_campaign=319211

 

Klavuz İçin Tıklayınız

 

Military Big Data

https://mildata.net//

Yerli bir veri tabanı olan Military Big Data, kara, deniz, hava ve robotik platformları ile bunların kullandığı silah sistemleri ve mühimmatlara yönelik çeşitli bilgiyi, ülke detaylarıyla birlikte kullanıcısına ulaştırarak; harekât, teşhis, tanımlama, iş geliştirme, eğitim ve karar verme süreçlerinin tamamında katma değer yaratmayı hedeflemektedir. Military Big Data ayrıca; ülkeler, bölgeler ve kıtalar düzeyinde envanter ve kabiliyet temelli karşılaştırmalı analiz imkanı sunmaktadır.

Newspaper Source Plus

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=n5h

 

Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından günlük bilgileri içerir.

1,200+ tam metin gazete, 130 haber bülteni, 80 milyona yakın tam metin makale içerir.

 

Newswires

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=nsm

 

EBSCO'nun Newswires adlı veritabanı, Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire ve Business Wire'ın başlıca dünya haberlerine sürekli olarak ve neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu içerik EBSCO tarafından düzenlenir ve kullanıcılara sunulur. Bu koleksiyon, AP Financial News, AP Top News, AP WorldStream, AP U.S. Politics & Government, AP 50 State Reports, UPI Security Industry, UPI Emerging Threats, UPI Business, UPI Entertainment, UPI Sports, UPI Top News, Arabia 2000 ve daha birçok haber kaynağından haberler içerir. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler. Newswires'ın tam metin içeriğinin dizini, EBSCO tarafından 30 günlük olarak arşivlenir, böylece kullanıcılar araştırdıkları konuyla ilgili son 30 günde çıkan haberleri rahatlıkla okuyabilirler.

 

Opendissertations

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ddu

 

1,200,000’den fazla doktora tezini tam metin olarak içerir.

Open Dissertations, 1933-1955 yılları arasında Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilmiş yaklaşık 100,000 doktora tezine erişim sunmaktaydı. Daha sonra geliştirilen bu kaynak şu anda 1902’den günümüze kadar uzanan 1,200,000’den fazla doktora tezi içerir. Open Dissertations, orijinal basılı indeksi tam sayfa resim olarak gösterir ve yazar adı, başlık adı, konu adı ve üniversite adı taraması yapılabilir.

 

Ovid – Total Access Collection

http://ovidsp.ovid.com/autologin.cgi

 

Tüm akademik ve hastane kütüphaneleri için vazgeçilmez nitelikte olan ve sadece Ovid kapsamında yer alan LWW Total Access Dergi Koleksiyonu; yüksek kaliteli tam metin tıbbi kaynaklarla dolu, birçok uzmanlık alanı içeren tıbbi bilgilere hızlı ve kolay erişim sağlamaktadır. Koleksiyon, her kütüphanede bulunması gereken klinik dergileri içermenin yanı sıra uzmanlık alanlarına özel konu başlıklarıyla daha spesifik dergiler de içermektedir. Dünyanın önde gelen tıp uzmanlarından oluşan editör kurullarının, Ovid LWW içerik kalitesine ve güncelliğine odaklanması, bu koleksiyonun önemini daha da arttırmaktadır.

 

Klavuz İçin Tıklayınız

 

Philpapers

http://philpapers.org/

PhilPapers, filozoflar topluluğu tarafından sürdürülen kapsamlı bir felsefe indeksi ve bibliyografyasıdır. Dergiler, kitaplar, açık erişimli arşivler ve akademisyenler tarafından tutulan kişisel sayfalar dahil olmak üzere felsefedeki tüm araştırma içeriği kaynaklarını, ayrıca felsefedeki en büyük açık erişim arşivini sunmaktadır.

ProQuest Ebook Central

https://ebookcentral.proquest.com/lib/usak-ebooks/home.action

İşletme, Ekonomi, Antropoloji, Bilgisayar&IT, Güzel Sanatlar, Mühendislik ve Teknoloji, Eğitim, Tarih, Dil&Edebiyat, Tıp, Psikoloji, Fiziki Bilimler, Fen Bilimleri, Din ve Sosyal Bilimler gibi 15 ana konu başlığı altında sınıflandırılmış yüzlerce alt başlık içermektedir. Elektronik kitap ( 243.266 adet sınırsız tam metin erişim). (DDA kapsamında 1.335.442 adet, sayfa sınırı olmadan günlük 5 dakika erişim.)

Proquest Dissertations & Theses Global

https://search.proquest.com/pqdtglobal/

 

ProQuest Dissertations & Theses Global, PDF formatında indirilebilen 2,7 milyondan fazla tam metin tezle birlikte 1637'den günümüze dünyanın dört bir yanından doktora ve tezlerine  erişim sunar. Veritabanı, 1997'den beri eklenen tezlerin çoğu için tam metin ve daha eski lisansüstü çalışmalar için güçlü geriye dönük tam metin kapsamı sunar. Veritabanına her yıl 200.000'den fazla yeni tez eklenmektedir. Milyonlarca başlık satın alınabilir. Multidisipliner bir veritabanıdır. Tüm bölümlerden araştırmacılar bu veritabanından yararlanabilir.  ProQuest Dissertations&Theses veri tabanında hem master tezleri hem de doktora tezleri yer almaktadır. Son güncellemelerle birlikte ProQuest Dissertations&Theses veritabının içeriğindeki toplam tez sayısı 4.990.542 dir. Bu tezlerden tam metin olanların sayısı 2.626.291 dir.

 

Regional Business News

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bwh

Business Source Ultimate için tamamlayıcı olan bu veri tabanı özellikle Birleşik Devletler ve Kanada kaynaklı, 100’den fazla yerel işletme yayınından gelen tam metinleri sunar. 20 yılı aşkın bir kapsam sunan Regional Business News, The Washington Post, PR Newswire US ve diğer önemli kaynakların haberlerini içerir.

Scifinder - N

https://scifinder-n.cas.org/

 

SciFinder; Chemical Abstracts Service (CAS) in bir ürünüdür. CAS, kimya ve kimya ile ilgili bilimdallarında, dünyadaki en geniş veritabanına sahiptir. SciFinder; Chemical Abstracts Service (CAS) in bir ürünüdür. CAS, kimya ve kimya ile ilgili bilimdallarında, dünyadaki en geniş veritabanına sahiptir.

 

MethodsNow için:   MethodsNow

Kayıt Linki

Kayıt İçin Gerekli Bilgiler

 Klavuz İçin Tıklayınız

 

Science Direct Freedom Collection

http://www.sciencedirect.com/               

 

Mühendislik, teknoloji, tıp, kimya, bilgisayar bilimleri, beşeri ve sosyal bilimler, ekonomi vb. disiplinler arası konularda, 2293 elektronik dergiye erişim sağlar. 1995 yılı ve sonrasını kapsamaktadır.

Klavuz İçin Tıklayınız

 

Scopus (Ekual)

http://www.scopus.com/

 

Scopus, bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veri tabanıdır. Sanat ve insani bilimlerin yanı sıra fen bilimleri, teknoloji, tıp ve sosyal bilimler alanında bütün dünyadan 5000’in üzerinden yayıncıdan 18,500’in üzerinde dergiyi kapsar. Scopus %70’i 1996’dan beri yayınlanmış özetler ve oldukça geniş kaliteli web sayfaları ve patent bilgisi olmak üzere 43 milyon kayıt içerir.

 

Klavuz İçin Tıklayınız

 

SOBİAD

https://atif.sobiad.com/

 

Sobiad, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri alanlarında yayınlanan toplamda 1400+ derginin indekslendiği, atıflarının bulunduğu bir veri tabanıdır ve aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler makalesinin bulunduğu milli bir indekstir. 1400+ dergi, 400.000+ makale, 10 milyon+ adet atıf bulunmaktadır.

 

Klavuz İçin Tıklayınız

 

Springer Nature – Nature Journals All

https://www.springernature.com/

 

Nature Portfolio dergileri, çok disiplinli araştırma ve inceleme dergilerinden oluşan bir koleksiyondur:

Nature - ilk kez 1869'da yayınlanan önde gelen uluslararası haftalık bilim dergisi. Yaşam, fiziksel, klinik ve sosyal bilimler genelinde aylık olarak yayınlanan 32 Nature araştırma dergisi. Bu dergiler yalnızca birincil araştırmaları yayınlamakla kalmaz, aynı zamanda incelemeleri, eleştirel yorumları ve analizleri de yayınlar. Her ay yayınlanan, güvenilir, erişilebilir ve önemli inceleme içeriğini gösteren 20 Nature Review başlığı. Yüksek kaliteli grafikler ve geliştirilmiş içerik, disiplin ne olursa olsun bağlam ve bağlantı sağlar.

 

Springer Nature Academic Journals

https://www.springernature.com/

 

Nature.com'daki Akademik dergiler, bilimsel topluluklar ve yerleşik tıp veya bilim toplulukları için geniş bir uzmanlık yelpazesinde prestijli başlıklardır. Başlıklar, önemli bilimsel topluluklar içinde güçlü ilişkilere sahiptir, uluslararası üne sahiptir, editoryal olarak geliştirilmiştir ve yüksek etkiye sahiptir. 40 Akademik dergi, klinik, yaşam ve fizik bilimlerinde güncel ve en yeni araştırmaları kapsar. "nature.com" üzerinde barındırılan, platformdaki diğer başlıklardan ilgili makalelere çapraz dergi içeriği bağlantıları sunar.

 

Springer Nature – Adis

https://www.springer.com/gp/adis

Adis, uyuşturucu odaklı içerik ve çözümlerin önde gelen uluslararası bir yayıncısıdır. Springer Nature'ın bir parçası olarak, ilaç ve biyoteknoloji endüstrisinde çalışan küresel bir kitleyi destekler; tıbbi araştırma, uygulama ve öğretim; ilaç düzenlemesi ve geri ödeme; finans ve danışmanlık gibi konuları kapsar. 

Springer Nature – Palgrave Macmillan Journals

https://www.springernature.com/gp/librarians/products/journals/palgrave-journals

 

İşletme ve ekonomi, beşeri bilimler ve sosyal bilimler alanlarında güvenilir, düşündürücü akademik içerik sunan bilimsel dergiler. Springer Nature'ın bir parçası olarak Palgrave Macmillan, dinamik bir dergi yayıncısı olarak itibarını ve 170 yılı aşkın akademik yayıncılığın kesintisiz geleneğini korumaya devam ediyor. Portföy, akademisyenler, törenler ve kütüphaneciler için beşeri bilimler, sosyal bilimler ve işletme genelinde ödüllü araştırmalar sağlayan 40'tan fazla dergiyi içerir. Dergiler, uluslararası alanda kendi alanlarında lider olarak tanınmakta ve dernekler ve kurumlarla işbirliği içinde yayınlanmaktadır.

 

Springer Nature – Springerlink

https://link.springer.com/

 

Springer yayınevi tarafından yayınlanan çeşitli konulardaki 1369 adet dergiye tam metin erişim sağlar. Biyotıp, iş ve yönetim, kimya, bilgisayar bilimi, yer bilimleri, ekonomi, eğitim, mühendislik, çevre, coğrafya, tarih, kanun, yaşam bilimleri, edebiyat, malzeme bilimi, matematik, tıp ve halk sağlığı, eczane, felsefe, fizik, siyasi bilimler ve uluslararası ilişkiler, psikoloji, sosyal bilimler, istatistik.

 

Klavuz İçin Tıklayınız

 

Taylor & Francis

http://www.tandfonline.com/action/showPublications?display=byAlphabet

 

Sosyal ve beşeri bilimler, teknik ve fen bilimleri, tıp, diş hekimliği. Hemşirelik, gıda bilimi ve teknolojisi, yaşam bilimleri, matematik ve istatistik ve daha birçok konuyu içeren tam metin veri tabanıdır. 1997 yılından günümüze 4.549,000+ makaleye erişilebilmektedir.

 

Klavuz İçin Tıklayınız

 

Teacher Reference Center

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=trh

Profesyonel eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla, 220’den fazla hakemli öğretmen ve yönetici dergisini özetleri ile birlikte indeksler.

The Belt and Road Initiative Reference Source

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=obo

 

“Bir Kuşak, Bir Yol” çalışmalarını destekleyen bu eşsiz, tam metin veri tabanı, onlarca ülkede yayınlanmış binlerce akademik dergi içerir. Türkiye, Çin, Romanya, Rusya Federasyonu, Çekya, Pakistan, İran, Litvanya ve İpek Yolu ile bağlantılı tüm ülkelerin dergilerinden derlenen bu kaynağın kapsadığı konulardan bazıları şunlardır; Bilim, coğrafya, çevre, ekonomi ve finans, hukuk, internet ve telekomünikasyon, inşaat mühendisliği, lojistik, mimarlık, siyaset, sürdürülebilir gelişim, tarım, teknoloji, ticaret, yapılar, v.s. “Bir Kuşak, Bir Yol” girişiminde görev alan araştırmacılara yardımcı olan bu kaynak, girişimin başarı ile tamamlanmasına katkı sağlar. 5,000’e yakın tam metin dergi, 50’den fazla gazete ve haber bülteni, 260’ın üzerinde rapor ve konferans bildirisi, 1965’e kadar uzanan arşiv sayılarını içerir.

 

TR Dizin

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=uvt

 

TR Dizin, araştırmacıların Türkçe bilimsel içeriğe elektronik ortamda erişimlerini etkinleştirmek amacıyla, ULAKBİM tarafından oluşturulmuştur.

TR Dizin’in kapsamını oluşturan ulusal bilimsel dergiler, ULAKBİM TR Dizin uzmanları ile ilgili konu alanlarındaki uzman ve akademisyenlerden oluşan komiteler tarafından Dergi Değerlendirme Kriterlerine bağlı olarak seçilmektedir.

ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan TR Dizin; Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler temel konularında, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Temel Bilimler, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik, Sosyal ve Beşeri Bilimler alt konu alanlarında dergilerden oluşmaktadır.

 

Turnitin

https://www.turnitin.com/login_page.asp?lang=tr_TR

 

Turnitin, intihal tespit hizmeti veren web tabanlı bir yazılımdır. Öğrencilerle eğitimcileri aynı platformda buluşturan, belgelerin orijinalite kontrollerinin yapılmasını, eğitimcilerin bu belgeleri notlandırmasını sağlayan dünyanın en önde gelen yazılımlarındandır

 

Klavuz İçin Tıklayınız

Ödev Eklenirken Dikkat Edilmesi Gerekenlerin Klavuzu

Öğretmenler Klavuzu İçin Tıklayınız

Uptodate Anywhere

http://www.uptodate.com/online

 

UpToDate veri tabanı, 25 Uzmanlık alanında, 6500’den fazla uzman doktor tarafından hazırlanan 11.800’den fazla konu içeriğine erişim sunmakta olan kanıta dayalı bir klinik karar destek sistemidir. UpToDate; sürekli güncellenen, kanıta dayalı klinik bilgilerle donatılmış ve kullanımı kolay arayüzü ile dünyanın en çok kullanılan klinik bilgi kaynakları arasında yer almaktadır. Doktorlar tarafından hastalık teşhisinde bulunulması, tedavi planı hazırlanması ve klinik bilgilerin hızlı ve etkin şekilde paylaşılmasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır.

 

UpToDate Advanced

www.uptodate.com/online

 

Interaktif tedavi algoritmaları ve laboratuvar monograflarına erişebileceğiniz UpToDate Advanced erişiminiz Tübitak Ulakbim EKUAL kapsamında abonelik erişimine açılmıştır. UpToDate Advanced ile; kanıta dayalı UpToDate içeriğine ek olarak, UpToDate Pathways ve Lab Interpretation araçlarına erişebilirsiniz.

 

Web News

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=nmr

EBSCO'nun Web News adlı veritabanı, tüm dünyadan binlerce önemli haber beslemesine neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu koleksiyon farklı konularda 14.000'den fazla haber beslemesi içermektedir. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler.

Web of Science (Ekual)

https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search

 

Bilim, sosyal bilimler,sanat ve beşeri bilimler alanlarında dünyanın önde gelen bilimsel literatürüne erişin. 

 

Klavuz İçin Tıklayınız

 

Wiley Online Library

https://onlinelibrary.wiley.com/

 

Wiley Online Library - Elektronik Dergi Koleksiyonu 1997’den günümüze 55'i açık erişim olmak üzere yaklaşık 1450 dergiye tam metin erişim vermektedir.

 

Klavuz İçin Tıklayınız

 

Zotero

https://www.zotero.org/

 

Zotero açık kaynak kodlu, ücretsiz bir referans yönetim aracıdır. Zotero ile araştırmanızda kullanacağınız kaynakları kolayca toplayabilir, organize edebilir, istediğiniz stillerde atıf verebilir, kaynakçalarını gösterebilirsiniz. Zotero MS Word, Open Office uyumludur ve Türkçe dil desteği vardır.

 **https://www.zotero.org adresinden ücretsiz indirip kullanabilirsiniz.

 


Oluşturma: 30 Mayıs 2022