Radyo Televizyon ve Sinema bölümü ile Finans ve Bankacılık bölümü öğrencilerine kütüphane kaynaklarının kullanımı hakkında sunum gerçekleştirilmiştir. Kütüphane personeli Nezire ŞANLI'nın sunumuyla; kütüphane elektronik kaynaklarına erişim, elektronik kaynak indirme, intihal programları ve kullanımı, Mendeley ile kaynakça oluşturma, araştırma konusundaki basılı kaynakları listeleme başlıklarında bilgilendirme yapılmıştır.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı


13 Aralık 2022