Uşaklı İş Adamı Necdet KABAKLARLI'nın Üniversitemiz Prof. Dr. Fuat SEZGİN Kütüphanesine bağışlamış olduğu yaklaşık 2.000 adet kitap İstanbul'daki adresinden teslim alınmıştır. Üniversitemiz Prof. Dr. Fuat SEZGİN Kütüphanesi koleksiyonuna nitelik ve nicelik bakımından katkı sağlayacak olan yayın bağışlarından dolayı Sayın Necdet KABAKLARLI'ya teşekkür ederiz.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

 


11 Haziran 2021