Mary Ann Liebert, biyoteknoloji ve rejeneratif tıp, biyomedikal araştırma, tıp ve cerrahi, halk sağlığı araştırma ve politikası, teknoloji ve mühendislik, hukuk ve politika, çevre araştırmaları ve politikaları ve diğer uzmanlık alanları vb konulardaki hakemli dergileri yayınlamaktadır.

 

Mary Ann Liebert, Inc., portföyündeki dergiler, uzun süredir hayati, güvenilir ve hakemli kaynaklar olarak hizmet vermiştir. Devam eden COVID-19 salgını ile başa çıkmak için dünyada küresel hazırlık, işbirliği ve etkili yönetim stratejilerine  bir ihtiyaç

olduğu açıktır. Koronavirüs, COVID-19 gibi küresel salgınları nasıl önleyebileceğimizi ve bunlara nasıl yanıt verebileceğimizi ele alan, yanıtlayan ve vurgulayan hayati akademik araştırmalar yayınlıyoruz.

 

Konu Koleksiyonları:  (https://home.liebertpub.com/journal-collections )

Dergi Listesi (https://home.liebertpub.com/publications/a-z )

Erişim Tarihi: 30 Haziran 2020

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı


20 Mayıs 2020