Online kütüphaneden telif hakları Legal Yayıncılığa ait basılı hukuk kitapları (450 +) ve 12 farklı başlıktaki hukuk dergilerinin (650 +) tüm sayılarının basılı ile birebir aynı görünümlü dijital hallerine online olarak ulaşılabilmektedir.


Erişim Adresi: https://legal.com.tr/kitaplik

Erişim Tarihi: 31 Mart 2020Legalbank’tan içtihata (1.900.000 +) (Yargıtay, Danıştay, BAM, BİM vb.)  mevzuata (43.000 +)
 (Kanun, KHK, CBK, Yönetmelik, Tebliğ vb) akademik ve uygulamaya yönelik makalelere (23.000 +) ,  dilekçe ve belgelere (2.500 +) gerekçelere (400 +) online olarak erişilebilmektedir.

Erişim Adresi: https://legalbank.net/arama

Erişim Tarihi: 31 Mart 2020

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı


19 Şubat 2020