HukukTürk Hakkında;

 

Her gün güncellenen, birbirine hiperlinklerle bağlanmış T.C. Mevzuatı (Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler, B.K. Kararları, Genelgeler).

 

Kanun maddeleri ve konuları ile ilişkilendirilmiş, tasnifli İçtihatlar (Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları).

 

Resmi Gazete günlük olarak sisteme girilmekte ve değişiklikler aynı gün yerlerine işlenmektedir. 

 

Ayrıca Türk Hukuk Bibliyografyası, Dilekçe ve Sözleşme örnekleri, Hukuk Sözlüğü (metinlerle ilişkilendirilmiş) gibi faydalı servisler yer almaktadır.

 

Erişim Tarihi: 31.12.2019

Erişim Adresi: http://www.hukukturk.com/anasayfa

Kullanma ve Tanıtım Klavuzu

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı


14 Ekim 2019