Aşağıdaki PROQUEST veritabanları deneme erişimine açılmıştır: 

   *House Of Commons Parlıamentary Papers,
   *House Of Lords Parlıamentary Papers,
   *Statıstıcal Premıum Collectıon,
   *Documents On Brıtısh Polıcy Overseas,
   *Archıve Fınder.

Erişim Adresi:       https://trials.proquest.com/access?token=PDQbYmVObrkrqVlCSFbeHeFcU
Erişim Tarihi:        28 Eylül 2019


29 Ağustos 2019