Aclands Human Anatomy – Kadavra Üzerinden Anatomi Eğitimi ve Anlatım Videoları veritabanıdır. Acland İnsan Anatomisi Video Atlası yaklaşık 330 videodan oluşan gerçek insan anatomik kadavra görüntülerini doğal halleri ile içermektedir. Bunların arasında 5 yeni inanılmaz detaylı iç kulak videoları da dahil edilmiştir. Dr. Robert Acland tarafından hareketli yapılar, kaslar, tendonlar, ve eklemler; hayatta iken yapılan hareketleri ile izleyiciye sunulmaktadır. Videolar anatomik yapı ve işlevlerin doğru şekilde anlaşılabilmesi için karmaşık yapıları izleyiciye adım adım –iskeletten, yüzeysel anatomik yapıya – sunmaktadır. . Kullanılan kadavralar tahnit işlemi uygulanmamış, veya mumyalanmamıştır. Yaşayan bir beden ile aynı renk, doku, ve hareketlilik bozulmadan sunulmuştur.

 

Erişim Adresi:    http://www.aclandanatomy.com/

Erişim Tarihi:     30.12.2018

 

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı


20 Aralık 2018